<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_psychology_sport.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> จิตวิทยาการกีฬา

 

 

จิตวิทยาการกีฬา  ค้นหาและชนะใจตัวคุณ

 

 

 

      จิตวิทยาโดยปกติแล้วเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ จิต และ พฤติกรรมของมนุษย์เเต่จิตวิทยาการกีฬานั้นเป็นการควบคุมเเละฝึกฝนจิตใจให้บรรลุผลสูงสุดในการเล่นกีฬา

เพื่อนๆนักวิ่งเคยไปแข่งโดยคิดอย่างนี้บ้างไหมครับ

“เเข่ง ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้”

“มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้น เราต้องแพ้แน่”

ครับ ความคิดพวกนี้นั้นเป็นความคิดในเเง่ลบ ที่เราไม่ควรปล่อยให้มันเกิดกับเราอย่างยิ่งครับ ผมจะขอเสนอ ขั้นของลำดับความคิดที่มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพของการเล่นกีฬาของเราทุกคนดังนี้ครับ

100%  เราทำสำเร็จ

  90%     เราต้องทำได้

  80%    เราทำได้

  70%    เราจะทำได้

  60%    เราคงทำได้

  50%    บางทีอาจจะทำได้

  20%    เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร

  10%    เราคงทำไม่ได้

    0%    เราไม่มีทางทำได้

 

         จากตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดู เพื่อนๆนักวิ่งก็คงเห็นแล้วว่าความคิดที่เราคิด ทั้งก่อนแข่ง ขณะที่แข่งนั้นสำคัญมากนะครับ เช่น ถ้าก่อนแข่งหรือขณะที่แข่งเราคิดว่า

“ไม่รู้ว่าการแข่งนี้จะเป็นอย่างไร” นั่นละครับแสดงว่าการแข่งครั้งนี้ ก็ เหลือเพียง20% เท่านั้น เเต่ถ้าเพียงเราเปลี่ยนความคิดเป็นคิดว่า “เราทำได้” เราจะมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยครับ

ถ้ามีโอกาสลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็บอกกันได้ครับ

อย่าลืมนะครับ เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีคิด เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเราเองได้อย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียวครับ

 

 " คุณทำได้!! "

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.44

พัฒนาการวิ่งให้เร็วขึ้น

ตารางการทดสอบสมรรถภาพ

ออกกำลังลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

การออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้หายได้อย่างไร

 

<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>