ตารางการทดสอบสมรรถภาพ
สำหรับการวิ่ง มินิมาราธอน

 

นักวิ่งที่ต้องการทราบสมรรถภาพทางกายของตัวเองอย่างคร่าว ๆ ให้จับเวลาในการวิ่ง 2.4 กิโลเมตร แล้วนำเวลาที่จับได้ (เป็นนาที) มาเทียบกับตารางข้างล่างตาม อายุ และ เพศ จะทราบสมรรถภาพทางกายของตัวเองอย่างคร่าว ๆ

วิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตร  เวลา (นาที)

ระดับความฟิต

ช่วงอายุ (ปี)

13-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

ต่ำมาก (ชาย)

(หญิง)

> 15.31

> 16.01

> 16.31

> 17.31

> 19.01

> 20.01

> 18.31

> 19.01

> 19.31

> 20.01

> 20.31

> 21.01

ต่ำ (ชาย)

(หญิง)

12.11-15.30

14.01-16.00

14.44-16.30

15.36-17.30

17.01-19.00

19.01-20.00

16.55-18.30

18.31-19.00

19.01-19.30

19.31-20.00

20.01-20.30

20.30-21.31

พอใช้ (ชาย)

(หญิง)

10.49-12.10

12.01-14.00

12.31-14.45

13.01-15.35

14.31-17.00

16.16-19.00

14.31-16.54

15.55-18.30

16.31-19.00

17.31-19.30

19.01-20.00

19.31-20.30

ดี (ชาย)

(หญิง)

9.41-10.48

10.46-12.00

11.01-12.30

11.30-13.00

12.31-14.30

14.00-16.15

12.30-14.30

13.31-15.54

14.31-16.30

15.56-17.30

16.31-19.00

17.31-19.30

ดีมาก (ชาย)

(หญิง)

8.37-9.40

9.45-10.45

10.00-11.00

10.30-11.30

11.00-12.30

11.15-13.59

11.50-12.29

12.30-13.30

13.00-14.30

13.45-15.55

14.30-16.30

16.30-17.30

ดีเลิศ (ชาย)

(หญิง)

< 8.37

< 9.45

< 10.00

< 10.30

< 11.00

< 11.15

< 11.50

< 12.30

< 13.00

< 13.45

< 14.30

< 16.30