ออกกำลังลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

linesbar.gif (1687 bytes)

       อีกครั้งที่คุณประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก เมื่อมีรายงานวิจัยระบุว่า ผู้หญิงที่ออกกำลังอย่าง สม่ำเสมอจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

      ก่อนหน้านี้มีการศึกษาเล็ก ๆ ในประเทศนอรเวย์ ระบุว่าผู้หญิงที่ออกกำลังอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะมีโอกาส เป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้ออกกำลัง

      เบเวอรี่ ร็อคฮิล หัวหน้าคณะวิจัยจาก Brigham and Woman Hospital ในบอสตัน เปิดเผยว่า การออกกำลังมีผลต่อมะเร็งเต้านม เพราะการออกกำลังทำให้ระดับการหมุนเวียนของฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกายผู้หญิงลดลง เอสโตรเจนกระตุ้นการเจิรญเติบโต ของเซลล์เต้านม จึงเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเซลล์มะเร็งด้วย

      การศึกษานี้เขาสำรวจจากแบบสอบถามผู้หญิง 121,701 คนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี ตั้งแต่ปี 1980-1994 พบว่ามีเพียง 3,137 คนเท่านั้นในจำนวน 85,364 คนที่เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งตอบว่าตนออกกำลังกายและมีเพียงไม่ถึง 20 เปอร์เซนต์ ของผู้หญิงที่ออกกำลังเฉลี่ยวันละชั่วโมงหรือมากกว่าที่เป็นมะเร็งเต้านม เปรียบเทียบกับคนที่ออกกำลังน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์

     ในรายงานยังระบุด้วยว่า การออกกำลังในที่นี้หมายถึง เดิน วิ่ง จ๊อกกิ้ง หรือเล่นกีฬา ไม่ใช่แค่ทำงานบ้านหรือทำสวนนะจ๊ะ

จากนิตยสาร ชีวจิต