<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_calories_food.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> อาหารกับแคลอรี

ผู้เข้าชม (ตั้งแต่ 14 ต.ค. 44) 
<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

ต้นตอสำคัญที่ทำให้อ้วน ก็คือการเลือกกินตามใจปาก
สัปดาห์นี้เรามีวิธีการกินแบบสาวหุ่นดี โดยทุกครั้งที่
เลือกอาหารเข้าปากนอกจากความอร่อยแล้ว เหลือบมอง
แคลอรี่กันสักนิด ถ้ามื้อเช้าคุณหนักอาหารที่มีแคลอรี่สูง
มื้อต่อไปควรมองหาเมนูแคลอรี่ต่ำ รวม ๆ กันแล้ว ควร
อยู่ระหว่าง 1,500 - 2,000 แคลอรี่ ต่อวัน สำหรับคนทำงาน
ออฟฟิศอย่างเรา ๆ แต่สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก
โดยให้น้ำหนักของร่างกาย ค่อย ๆลดลง ควรทานอาหารที่
ให้พลังงานวันละ 1,200-1,600 แคลอรี ซึ่งเป็นปริมาณ
อาหารที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ไม่โทรม และ
อ่อนเพลียจนเกินไปค่ะ


อย่างไรก็ตาม ควรเลือกกินอาหารแต่ละหมวดหมู่ให้ครบ
เพื่อที่คุณจะได้ไม่ขาดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้ง
ไขมันด้วยค่ะเพราะไขมันนั้น ไม่ใช่มีแต่โทษ จนต้องงด
ไปซะทีเดียว แต่จริง ๆ แล้ว ร่างกายจำเป็นต้องใช้ไขมัน
เพื่อดูดซึมวิตามินหลายชนิดที่ละลายในไขมัน  ควรเลือก
กินไขมันจากพืช เช่นน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นไขมัน
ที่ร่างกาย ต้องการ แต่ก็ควรจำกัดปริมาณค่ะ


ตารางปริมาณแคลอรี่สำหรับอาหารแต่ละประเภท

navbullet.gif (268 bytes) อาหารจานเดียว  (ผัดไทย  ข้าวมันไก่.....)
navbullet.gif (268 bytes) ขนมหวาน  (ขนมครก กล้วยแขก เค้ก...)
navbullet.gif (268 bytes) ผลไม้ (ส้ม มะละกอ....)
navbullet.gif (268 bytes) อาหารฟาสฟู้ส  ( แฮมเบอร์เกอร์  พิชซ่า...)
navbullet.gif (268 bytes) เครื่องดื่ม (น้ำอัดลม นมถั่วเหลือง....)
navbullet.gif (268 bytes) เมนูอาหารไทย  (ต้มยำ  ไข่พะโล้...)

ข้อมูลจาก Smartcorner.com ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง