ผลไม้

 

รายการอาหาร

จำนวน

แคลอรี่

1

ลูกเกด (15 กรัม)

2 ช้อนโต๊ะ

40

2

มะขามหวาน (15 กรัม)

1 ฝักใหญ่

40

3

กล้วยไข่สุก (30 กรัม)

1 ผลกลาง

40

4

กล้วยหอมสุก (30 กรัม)(กลาง)

1/2 ผล

40

5

กล้วยน้ำว้า (40 กรัม)

1 ผลเล็ก

40

6

ทุเรียน (35 กรัม)(เม็ดกลาง)

1/2 เม็ด

40

7

พุทราไทย (50 กรัม)(เม็ดกลาง)

3-4 ผล

40

8

พุทราแอปเปิ้ล (100 กรัม)

3 ผลใหญ่

40

9

น้อยหน่า (50 กรัม)(ผลกลาง)

1/2 ผล

40

10

เงาะ (60-65 กรัม)

3 ผลกลาง

40

11

ลิ้นจี่ (60 กรัม)

3 ผลกลาง

40

12

มะม่วงสุก (60 กรัม)(ผลกลาง)

1/2 ผล

40

13

แตงไทย (350 กรัม)

12-15 ชิ้น

40

14

แคนตาลูป (250 กรัม)

1 ชิ้น

40

15

ลำไย (40 กรัม)(ผลกลาง)

5-6 ผล

40

16

แอปเปิ้ล (65 กรัม)

1 ผลกลาง

40

17

มังคุด (65 กรัม)

3 ผลกลาง

40

18

ลางสาด (75 กรัม)

7-10 ผล

40

19

องุ่น (75 กรัม)

12 ผล

40

20

ฝรั่งกลมสาลี่ (120 กรัม)

1/2 ผลกลาง

40

21

ละมุด (50 กรัม)

เท่าไข่ไก่

40

22

สับปะรด (85 กรัม)

1 ชิ้น

40

23

มะละกอ (90 กรัมป

1 ชิ้น

40

24

ส้มเขียวหวาน (100 กรัม)

1 ผลใหญ่

40

25

ส้มโอ (100 กรัม)(ขนาดกลาง)

2 กลีบ

40

26

แตงโม (250 กรัม)

1 ชิ้น

40

27

สาลี่

1 ผล

40

ข้อมูลจาก www.Smartcorner.com ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง