ตารางการพัฒนาตัวเองจากนักวิ่งหน้าใหม่ไปเป็นนักวิ่งแข่งจริงจัง

 

 

ระยะแรก : แรกเริ่ม

1. นักวิ่งหน้าใหม่         -   วิ่งให้ถึง 30 นาที ให้ได้                                     3 เดือน

2. นักวิ่งระดับกลาง      -   วิ่งจนได้อาทิตย์ละ 25-30  กม. 
                                             และรักษาระดับนี้ไว้ให้ได้ตลอด                        3-6 เดือน

3. นักวิ่งแข่งหน้าใหม่  -   หัดซ้อมจนเข้าแข่งหาประสบการณ์
                                            ได้ในระยะทาง  5-10 กม.                                   3 เดือน

                                                                               รวมทั้งหมด              9 เดือน - 1 ปี

 

ระยะสอง  :  ติดวิ่ง

                  มาถึงระยะนี้  นักวิ่งอาจต้องการวิ่งเหมือนติดยาเสพติดแล้ว  แต่เป็นการติดที่ดีนะครับ  ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรจาการติดวิ่งนี้

4.  นักวิ่งแข่งรุ่นกระทง    -  คือยังถือว่าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่อยู่ดี  เข้าแข่งเพื่อหาประสบการณ์ 
           เพิ่มในระยะทางต่างๆ จนถึงฮาล์ฟ มาราธอน  
        
   และพยายามทำเวลาให้ดีขึ้น                                                                 6 เดือน - 1 ปี        

         

5.  นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่  -   ซ้อมจนเข้าวิ่งมาราธอนได้                                       6 เดือน

                                                                                                    รวมอีก        1 -  1/2 ปี

 

ระยะสาม :  ยิ่งวิ่งยิ่งมัน

6.  นักวิ่งแข่งปกติ      -      ฝึกซ้อมเพื่อทำเวลาให้ดีขึ้นไปอีก

      ระยะทางตั้งแต่  5 กม.  จนถึงฮาล์ฟมาราธอน                                          6 เดือน - 1 ปี

7.  นักวิ่งมาราธอนระดับเสือเก่า  - ประสบการณ์โชกโชน

          ฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันมาราธอน                                                      6 เดือน

                                                                        รวมเข้าไปอีก                  1 - 1 1/2 ปี

 

ระยะสี่   :  = ชักบ้าวิ่งเข้าไปแล้ว

8.  ในระยะนี้นักวิ่งทุกประเภทตั้งแต่นักวิ่งแข่งปกติ  นักวิ่งที่บ้าวิ่ง  นักวิ่งระดับแชมป์  จะฝึกซ้อมเพื่อทำเวลาให้ได้ดีที่สุดและระยะทางไกลที่สุด  ถ้าลงแข่งทั้งใกล้และไกลการฝึกซ้อมสปีดสำหรับระยะใกล้จะช่วยให้วิ่งทางไกลได้เร็วขึ้น  ในขณะเดียวกันการฝึกซ้อมสำหรับทางไกล  ความอึดที่ได้จาการซ้อมจะทำให้การวิ่งระยะสั้นทำเวลาดีขึ้นเช่นกัน

 

( จากนิตยสาร Running  โดย...ศ.ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ์ )

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.44

 

                                                                                                    

                                                                                                                       

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัสเรื่องการออกกำลังกาย

เมื่อเจอนักวิ่งตาบอดท่านจะช่วยอย่างไร

บาดเจ็บจากการวิ่งแข่งขันวิ่งระยะไกลและมาราธอน