พระบรมราโชวาท

" การวิ่ง ก็นับว่าเป็นประโยชน์มาก…เป็นการออกกำลังถูกหลักวิชาและถูกต้อที่สุด ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์… ถ้าได้ลองค้นคว้าและเผยแพร่วิธีสำหรับให้ความเจริญทางด้านอนามัย ของประชาชนทั่วไปก็จะเป็นประโยชน์มาก… ขอให้ทุกคนสามารถที่จะบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดไป แนะนำให้ผู้อื่นมีกำลังใจและชักชวนให้ทุกคนรักษาตัวให้มีกำลัง ถ้าประชาชนทั่ว ๆ ไปแข็งแรงก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่จะทำให้ประเทศชาติเรา ได้มีส่วนร่วมที่เจริญ "

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่คณะกรรมการราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2514   ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


 " Running is very useful….It is a good exercise and the best way to keep physically fit….Studies should be made on how to encourage people to run as a means to improve general fitness…Everyone should always take exercise to keep fit. They should also encourage other people to do the same.If people are generally healthy, then society will benefit,resulting in advances in national development. "
Translation of the royal address to the Executivecommittee of the Royal Bangkok Sports Club ,delivered onAugust 30, 1971 at Chitralada Palace

( จากหนังสือ วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ )