การฝึกซ้อมให้วิ่งดีขึ้น

 

              การฝึกซ้อมวิ่งให้ทำเวลาดีขึ้น  โดยใช้ระยะเวลาที่กล้ามเนื้อดึงออกซิเจนจากระแสเลือดได้มากที่สุด ( vmax  VO2 ) จากการทดลองแล้วพบว่า  การวิ่งความเร็วสูงสุดในเวลา 6 นาที (Speed vmax )ของแต่ละบุคคล ได้ระยะและเวลาที่ต้องการ ตามที่กล่าวมาแล้ว

จากนั้นนำระยะที่ได้มาทำการฝึกซ้อมตามตัวอย่างนี้ เช่น  วิ่งความเร็วสูงสุด  6 นาที  ได้ระยะ 1,200 เมตร  เฉลี่ย 1 นาที  จะได้ระยะทาง 200 เมตร  30 วินาที  ได้ระยะทาง 100 เมตร

             การฝึกขั้นต่อไปหลังจากได้ระยะความเร็วสูงสุด  ในการใช้เวลา 30 วินาที  มาทำการฝึกซ้อม 30-30 ดังนี้

             1. วิ่งวอร์มอัพ  ประมาณ 15 นาที

             2. ยึดกล้ามเนื้อ 2-3 นาที

             3. วิ่งเร็วที่สุด 30 วินาที ( ตามตัวอย่าง คือ 100 เมตร เป็นระยะ 100%  vmax  VO2 )

             4. วิ่งเบาๆ 30 วินาที ( ตามตัวอย่าง คือ 50 เมตร เป็นระยะ 50 % vmax  VO2 )

              5. วิ่งประมาณ 15-20 เซท/ครั้ง  ฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

              6. คูลดาวน์ 5-10 นาที

                  เมื่อท่านฝึกซ้อมแล้วแข็งแรงขึ้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น  โดยเพิ่มเป็นฝึกซ้อม  60-60 

 

 

( จาก Sport Vision  แปลโดย..เจ้าเก่า 
 - แปลจาก Run to the Max from Runner's world June 2001 ) 

 

 

ถ้าคุณอยากเป็นนักวิ่งมาราธอน

กลยุทธการฝึกซ้อมไปสู่แชมป์

ดั้นด้นสู่ความเป็นเลิศ