<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_bkkmarathon_program.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> ถ้าคุณอยากเป็นนักวิ่งมาราธอน

 

 

ถ้าคุณอยากเป็นนักวิ่งมาราธอน

 

 

 

ผู้ที่ไม่เคยวิ่งหรือบางท่านที่วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประจำแต่ไม่เคยเข้าร่วมวิ่งแข่งขันบนถนนเลย อาจจะคิดว่าการเข้าร่วมการแข่งขันกับนักวิ่งนับเป็นพันเป็นหมื่นคนฟังดูน่าเหนื่อย น่ากลัวที่จะคิด และสรุปง่ายๆ ว่าตนเองไม่มีทาง เรื่องนี้ควรพิจารณาตนเองไปในทางบวกอย่างถี่ถ้วนไว้ก่อน ที่จริงแล้วการแข่งขันนี้เราแข่งขันกับตัวเองมากกว่าการแข่งกับผู้อื่น ให้คิดซะว่าเรามาร่วมวิ่งกับคนอื่นอีกมาก มันเกิดความสนุกสนานและเกิดกำลังใจ สิ่งสำคัญ คือ เริ่มวิ่งออกไปช้าๆ และ วิ่งเข้าสู่เส้นชัย เพียงพิสูจน์ว่าท่านสามารถทำได้และทำเช่นนี้สม่ำเสมอ เขาจัดวิ่งกันที่ไหนก็ไปร่วมที่นั่น นับตั้งแต่มินิมาราธอน 5,10 กม. ไปเรื่อยตามลำดับ ในที่สุดท่านก็จะสามารถเป็นนักวิ่งมาราธอนในระยะทาง 42.195 กม. ของ กรุงเทพมาราธอน ตอนปลายปีของทุกปีได้ มีนักวิ่งจำนวนมากที่อยู่ในโครงการมาราธอนคลีนิค ที่ได้ใช้เวลาฝึกซ้อมตามหลักวิธีที่ถูกต้องตลอดเวลาเพียง 5-10 เดือน ก็สามารถพิชิตมาราธอนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและเจตนารมย์ของแต่ละคน

ตารางฝึกซ้อม 4 เดือน

ตารางฝึกซ้อม 4 เดือน ก่อนมาราธอนนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่ม A, B, C ซึ่งกำหนดโดยความเร็วของนักวิ่งแต่ละคนเป็นหลัก โดยกลุ่ม A คือกลุ่มนักวิ่งที่วิ่ง 5-5.30 นาทีต่อกม. ซึ่งระยะทางทั้งหมดของนักวิ่งกลุ่มนี้ในสัปดาห์แรกเพียง 30 กม. เท่านั้น คงไม่หนักเกินไปสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้น

ในสัปดาห์แรกนักวิ่งกลุ่ม A จะวิ่งเพียง 4 วัน เท่านั้น และเพิ่มเป็น 5 วัน ในเดือนที่สอง กระทั่งในเดือนสุดท้ายจะวิ่งอาทิตย์ละ 7 วัน ซึ่งขณะนั้นความเร็วจะเป็น 5 นาทีต่อกม. ระยะทางที่ฝึกซ้อมจะเพิ่มเป็น 80 กม./สัปดาห์

ตารางการฝึกซ้อมของโปรแกรมนี้ จะสังเกตุได้ว่าจะมีการวิ่งหนักและเบาสลับกันไป ในขณะเดียวกันก็จะมีการวิ่งยาวสลับกับการวิ่งระยะสั้น และในบางวันจะเป็นการซ้อมความเร็วสลับกันไปทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่รูปแบบของการฝึกซ้อมในแต่ละวันจะเน้นหนักทางด้านการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งจะทำให้ระบบปอดและหัวใจแข็งแรงเพิ่มข้น มีนักวิ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อจะวิ่งมาราธอนก็ควรฝึกซ้อมให้ได้ระยะทาง 42 กม. สักครั้งอย่างน้อย เพื่อความมั่นใจว่าสามารถวิ่งได้ครบระยะทางแน่ๆ แต่สำหรับนักวิ่งมาราธอนครั้งแรกผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องซ้อมให้ครบระยะทางจริงๆ เพราะในตาราซ้อมนี้กำหนดให้คุณวิ่งยาวสัปดาห์ละครั้งอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายได้กำหนดให้ซ้อม 2-2.30 ชั่วโมง หากคำนวณเป็นระยะทางก็ประมาณ 26-30 กม. ซึ่งเพียงพอที่ร่างกายของคุณเตรียมพร้อมจะวิ่งมาราธอนได้ครบระยะทาง

เดือน 1 First Month

Levels Pace

ระดับความเร็ว (นาที/กม.)

Day

A

(5.30)

Minutes

B

(5.15)

Minutes

C

(5)

Minutes

Features

หมายเหตุ

1

40

40

40

Easy (วิ่งเบา)

2

-

-

25

Speed (วิ่งเร็ว)

3

35

45

50

Fartlek (เร็วสลับช้า)

4

-

35

40

Easy (วิ่งเบา)

5

40

-

45

Grass (วิ่งบนหญ้า)

หากเป็นไปได้

6

-

35

-

Easy (วิ่งเบา)

7

45

50

60

Slow (วิ่งช้า)

Weekly Milage

ระยะทางทั้งสัปดาห์ (กม.)

30 K

กม.

40 K

กม.

55 K

กม.

 

Daily

ประจำวัน

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

 

เดือน 2 Second Month

Levels Pace

ระดับความเร็ว (นาที/กม.)

Day

A

(5.15)

Minutes

B

(5)

Minutes

C

(4.30)

Minutes

Features

หมายเหตุ

1

45

60

50

Easy (วิ่งเบา)

2

-

-

50

Speed (วิ่งเร็ว)

3

50

50

60

Easy (วิ่งเบา)

4

45

60

50

Speed/Easy (ลงคอร์ต)

5

50

-

60

Grass (วิ่งบนหญ้า)

หากเป็นไปได้

6

-

50

-

Easy (วิ่งเบา)

7

50

70

90

Slow (วิ่งช้า)

Weekly Milage

ระยะทางทั้งสัปดาห์ (กม.)

40 K

กม.

58 K

กม.

77 K

กม.

 

Daily

ประจำวัน

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

 

เดือน 3 Third Month

Levels Pace

ระดับความเร็ว (นาที/กม.)

Day

A

(5-5.10)

Minutes

B

(4.30-4.40)

Minutes

C

(4.20-4.25)

Minutes

Features

หมายเหตุ

1 45 50 60

Easy (วิ่งเบา)

2 35 60 50

Speed (วิ่งเร็ว)

3 50 60 80

Easy (วิ่งเบา)

4 40 45 50

Speed/Easy (ลงคอร์ต)

5 60 75 60

Grass (วิ่งบนหญ้า)

หากเป็นไปได้

6 - - 50

Easy (วิ่งเบา)

7 90 100 120

Slow (วิ่งช้า)

Weekly Milage

ระยะทางทั้งสัปดาห์ (กม.)

64 K

กม.

100 K

กม.

107 K

กม.

 
Daily

ประจำวัน

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

Stretching

ยืดกล้ามเนื้อ

 

เดือน 4 Fourth Month

Levels Pace

ระดับความเร็ว (นาที/กม.)

Day

A

(5)

Minutes

B

(4.30)

Minutes

C

(4.20)

Minutes

Features

หมายเหตุ

1 50 60 80

Easy (วิ่งเบา)

2 35 40 60

Speed (วิ่งเร็ว)

3 60 70 90

Easy (วิ่งเบา)

4 40 50 60

Relaxed (วิ่งสบายๆ)

5 60 60 70

Easy (วิ่งเบา)

6 35 50 55

Speed/Easy (ลงคอร์ต)

7 120 120 150

Slow (วิ่งช้า)

Weekly Milage

ระยะทางทั้งสัปดาห์ (กม.)

80 K

กม.

96 K

กม.

128 K

กม.

 
Predicted Finishing Time

เวลาคาดหมายในการแข่ง

3.45

4.30

3.15

3.45

3.00

3.30

 

 

หมายเหตุ : Fartlek เป็นภาษาสวีเดน ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Speed Play หรือ เล่นความเร็ว คือ การวิ่งเร็วและช้าสลับกันไป โดยไม่กำหนดความเร็วและระยะทางแน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับกำลังหรือแรงของแต่ละคน

(คัดลอกมาจากโปรแกรมการซ้อมในโครงการมาราธอนคลีนิคของ “กรุงเทพมาราธอน” ในอดีต)

( ขอขอบคุณ คุณวิรัช อ่าวสินธุ์ศิริ-อาปาซี่      นักวิ่งรุ่นเก๋า ผู้มากประสบการณ์   ส่งข้อมูลมาให้  ThaiRunning.com  )

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.44<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

 

ความหนักของการออกกำลังกาย

มาราธอนทรมาน

ดั้นด้นสู่ความเป็นเลิศ

vocabulary_marathon.htm