<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_newperson_eightweeks.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> เป็นคนใหม่ใน 8 สัปดาห์

 

 

 

 

              นี่เป็นตารางปฏิบัติสำหรับนักเดินมือใหม่    ต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการกำหนดตารางการเดิน  ป้องกันการท้อถอย  และรอคอยที่จะถึงเส้นชัยในไม่ช้า   จงเริ่มต้นทำเพื่อพบกับความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในร่างกายของคุณ   ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเยี่ยม

 

สัปดาห์แรก          เดินก้าวเท้าแบบช้า ๆ( เหมือนทอดน่อง  แต่ให้จังหวะสม่ำเสมอ )ใช้เวลาเดินอย่างต่อเนื่อง 20 นาที  ต่อวันแบบวันเว้นวัน

สัปดาห์ที่สอง        เดินด้วยจังหวะที่เร็วขึ้น  เหมือนเดินตามสบายในวันที่อารมณ์ดี  ใช้เวลาเดินอย่างต่อเนื่อง  25นาที ต่อวันแบบวันเว้นวัน 

สัปดาห์ที่สาม        เดินด้วยความเร็วปานกลาง  คือเร่งฝีเท้าขึ้นอีกนิด ใช้เวลาเดินอย่างต่อเนื่อง 30  นาทีต่อวันแบบวันเว้นวัน

สัปดาห์ที่สี่            เดินแบบเดินเร็ว ( เหมือนจังหวะที่เรารีบ ๆ)ใช้เวลาเดินต่อเนื่อง 35นาทีต่อวัน  แบบวันเว้นวัน

สัปดาห์ที่ห้า          เดินเร็ว ๆ อย่างต่อเนื่องนาน  40  นาที ต่อวัน  แบบวันเว้นวัน

สัปดาห์ที่หก         เดินเร็ว ๆ เหมือนสัปดาห์ก่อน    แต่เพิ่มเวลาเป็น  45 นาที  วันเว้นวันเช่นกัน

สัปดาห์ที่เจ็ด        เดินด้วยความเร็วคงที่เหมือนเดิม  แต่เพิ่มเวลาเป็น 50 นาที ต่อวัน   แบบวันเว้นวัน

สัปดาห์ที่แปด       ใช้เวลาในการเดินเท่าเดิม  แต่ให้ต่อเนื่องนาน  55 นาที ต่อวัน   แบบวันเว้นวัน

           

                                    ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 เป็นต้นมา  คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเอง ไม่ว่าจะรูปร่างที่ได้สัดส่วนขึ้น  ช่วงขาที่เพรียว  และดูแกร่งขึ้น    นอนหลับสนิทขึ้น  ระบบหายใจดีขึ้น  มีเรี่ยวแรงมากขึ้น     ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  จะเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ช่วยให้คุณอยากเดินออกกำลังกายเป็นกิจวัตร   หากจะให้ดี  เพิ่มเรื่องการนั่งสมาธิก่อนนอนเข้าไปอีกหน่อย  รับรองว่าหลับลึก  แล้วตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสทุกเช้า  อาการหลง ๆ ลืม ๆ หรือคิดอะไรไม่ออกจะหายไป  กลายเป็นคนใหม่ที่ดูแข็งแรง  สดใส  และมันสมองทำงานฉับไวเป็นเลิศ 

              แต่หลังจากที่พ้นจากความเป็นมือใหม่ไปแล้ว  ให้ใช้อัตราการเต้นโดยเฉลี่ยของหัวใจเป็นเกณฑ์  ให้ชีพจรเต้นในระดับที่เหมาะสมของมัน  ต่อเนื่องนาน  15 นาที  ขึ้นไป  ตามแต่สภาพร่างกายจะเอื้ออำนวย  ส่วนใครที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว  ให้ปรึกษาแพทย์เสียก่อนว่า ควรออกกำลังกายได้ในระดับไหน

             

 ทำไมเราต้องเดิน       เพื่อออกกำลังกาย

      คำถามที่อาจจะเกิดตามมา  แต่มีคำตอบให้แบบง่าย ๆ

 

 ก็เพราะเราขี้เกียจออกกำลังกายแบบอื่นน่ะสิ

 

 

             ที่จริงการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบให้เลือก  แต่คนเราก็มักจะมีข้อแม้ว่าไม่มีชุดบ้างล่ะ  ไม่มีสถานที่ไม่มีทุน  กระทั่ง...ไม่มีเวลาบ้างล่ะ

              เดินนี่แหละง่ายที่สุด  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย  สถานที่ก็ง่าย ๆ ทั้งบริเวณรอบบ้าน สวนสาธารณะ  ถนนหรือในจุดต่าง ๆ ตามที่จะสะดวก  เดินได้ทั้งนั้น  ขอให้มีใจจะเดินก็แล้วกัน

              มีการเปรียบเทียบไว้เหมือนกันว่า  การออกกำลังกายด้วยการเดินดีกว่าการวิ่งอย่างไร   อย่างน้อยที่สุดการเดินจะก่อเกิดความชอกช้ำของกล้ามเนื้อ  เอ็น  กระดูก  และข้อต่อ  น้อยกว่าการวิ่ง  มีอุบัติเหตุน้อยกว่าการวิ่ง  และเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย  มากกว่าการวิ่ง  เช่น คนแก่ก็สามารถเดินออกกำลังกายได   คนไข้  หญิงมีครรภ์  คนอ้วน  ก็สามารถเดินออกกำลังกายได้ด้วยเช่นกัน  แต่ข้อที่ด้อยกว่าก็คือ  การเดินอาจต้องใช้เวลามากกว่าการวิ่งสักเล็กน้อยเท่านั้นเอง

 

( จากนิตยสาร ชีวจิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 เดือน พ.ค.42 )

 

   

บันทึก (ไม่) ลับ...ส่วนตั๊ว...ส่วนตัว  โดย...รุจิรา   

 คำแนะนำสำหรับนักวิ่งน้องใหม่

                               หาเวลาออกกำลังกายยากจริงหรือ    จ๊อกกลิ้ง     ผู้สูงอายุกับการวิ่ง

                                                                                             

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.44<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>