ผู้สูงอายุกับการวิ่งเพื่อสุขภาพ

                    

                            ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  ผู้มีอายุแล้วนั้น  จะมีร่างกายที่ไม่เหมือน   เมื่อตอนหนุ่มสาว คือ กล้ามเนื้ออ่อนแอลง   ความยืดหยุ่นของร่างกายน้อยลง  กระดูกเสื่อม  ผุ และเปราะบาง  ตามอายุที่มากขึ้น

                            ตลอดจนการสั่งงาน จากสมองและงานของส่วนต่าง ๆ   ของร่างกายไม่ดีเท่าเก่า   
                                                                                                                                                          นอกจากนี้ยังอาจมีโรคของผู้สูงอายุอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ดังนั้นผู้ที่มีอายุแล้ว ควรตรวจเช็คร่างกาย    เป็นประจำอยู่เสมอว่า มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายหรือไม่

                       การวิ่งเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุนั้น ต้องเริ่มจากทีละน้อย ๆ อย่าหักโหม วิ่งอย่างช้า ๆ สบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ มีจิตใจที่เพลิดเพลิน เบิกบาน อารมณ์ดี      ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเสมอ ทั้งก่อน ขณะวิ่ง และหลังการวิ่ง 

 

..................................................................................................................................