<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_you_know_by_wichit.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> รู้ไว้ใช่ว่าโดยทนายวิจิตร

รู้ไว้ใช่ว่า

 

                   ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  เมื่อมีโอกาส จึงมักจะหยิบหนังสือต่างๆมาอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  หลายวันมานี้ ก็เลยหยิบหนังสือมาอ่านรวมแล้ว  5 – 7  เล่ม  ที่จำชื่อได้แม่นๆก็คือ

(1)     Complete book of Bicycling เขียนโดย  Greg Lemond อดีตแชมป์ Tour de France ของอเมริกา

(2)     The Training Intensity Handbook เขียนโดย Dr. John Hellemans (หนังสือเล่มนี้ ทินกร อภิชาติอำมฤต นักไตรกีฬาทีมชาติได้มาตอนไปฝึกที่นิวซีแลนด์แล้วเอามาฝาก)

(3)     Bicycle Road Racing (Complete program for training and competition)  เขียนโดย Edward Borysewicz  อดีต Coach จักรยานของทีมชาติสหรัฐ

(4)     Cycling health and Physiology เขียนโดย Edmund R. Burke

(5)      Road Racing Technic & Training เขียนโดย Bernard Hinault (แชมป์ Tour de France ห้าสมัย ) และ Claude Genzling

                   อ่านไปอ่านมา เจอส่วนที่เป็นคำศัพท์เฉพาะ (Glossary หรือ Terminology) มีความรู้สึกว่า น่าสนใจและคิดว่า พวกเรานักวิ่ง นักไตรกีฬาไทยควรจะได้รู้เอาไว้ประดับสติปัญญาบ้าง จึงได้รวบรวมเก็บมาฝากครับ มันจะมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะต่างๆที่ท่านจะได้ไปเจอะเจอในอนาคตข้างหน้าต่อไป…แต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้ท่านมีความรู้และเข้าใจในสิ่งที่จะปรากฏต่อไปนี้ได้ดีขึ้นกว่าที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจมากทีเดียว ความจริงผมได้เขียนมันลงใน “จดหมายข่าวชาวไตรกีฬา” ให้บรรดาสมาชิก ได้อ่านกันไปแล้ว และขอนำมันมาลงใน Web นี้เพื่อให้ท่านได้อ่านกันฟรีๆ อีกส่วนหนึ่ง

                   วิธีการอ่านบทความของผม เนื่องจากมันยาวกว่าราวตากผ้า จำเป็นต้อง Save เอาไว้แล้วค่อยพิมพ์มาอ่านกันทีหลัง มิฉะนั้นท่านจะเสียเงินค่าชั่วโมงในเนตไปมากเกินความจำเป็นครับ

                   ผมคิดวางแผนเอาไว้ว่า ในบรรดาคำศัพท์เหล่านี้ เมื่อไปเจอคำใดสำคัญและเห็นควรค้นคว้าเสาะหาศึกษาเพิ่มเติม ก็จะนำมาขยายความอีกต่อหนึ่งด้วยการเขียนเป็นบทความเจาะลึกเป็นเรื่องๆไป  ถึงแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และเสียเวลาเยอะเพียงใด ผมก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องกันไป เป็น Step by step   เพราะนอกจากจะทำให้ผมมีความรู้ลึกซึ้งทางด้านวิชาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว ยังจะได้นำความรู้นั้นมาแบ่งปันส่งต่อให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจตามไปด้วย….ไปด้วยกันครับ

                   คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายเฉพาะตัวของมันในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาค สรีระวิทยา กีฬาจักรยาน และไตรกีฬา ทวิกีฬา บางทีเปิดหาใน Dictionary ก็ไม่มี หรือมีก็แปลกันไปคนละเรื่อง ฝรั่งนักกีฬาบางคนยังไม่รู้และไม่เข้าใจความหมายของมันด้วยซ้ำ…ไม่เชื่อลองเอาไปถามดูได้เลย

                 ผมจะคัดลอกเอาข้อความภาษาอังกฤษลงไว้ก่อน ชื่อข้างหน้าคือชื่อผู้แต่ง จากนั้นผมจะเขียนภาคภาษาไทยอธิบายกำกับไว้ ผิดถูกบ้างก็ขออภัยนะครับ เพราะผมเรียนมาน้อย ศึกษามาก็ไม่มากเท่าไหร่

จึงต้องอาศัยตำรับตำราเป็นหลัก

 

Adenosine Diphosphate (ADP) : ADP  สารประกอบเชิงซ้อนทางเคมี เมื่อทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต อนินทรีย์ จะได้ ATP

ATP-PC system : An anaerobic energy system in which ATP is formed from the breakdown of phosphocreatine (PC). Muscles performing at maximal effort for 10 seconds or less obtain ATP from this system.

                เป็นระบบพลังงานที่เกิดจากระบบการสร้างพลังงานแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจน แต่ได้อาศัยพลังงานจากการแตกตัวของฟอสโฟครีเอทีนเพื่อสร้าง ATP เรียกระบบนี้ว่า "ระบบฟอสฟาเจน” (Phosphagen System)

                การแตกตัวของ ATP จะเกิดพลังงานทันที เพื่อใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อและใช้ในการสังเคราะห์ ATP ขึ้นมาใหม่อีกด้วย การสังเคราะห์ ATP แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

1.       ระบบฟอสฟาเจน (Phosphagen System) เรียกย่อๆว่า….ATP-PC

2.       ระบบกรดแลกติค(Lactic acid System) เรียกอีกอย่างก็ได้ว่า….Anaerobic glycolysis

3.       ระบบออกซิเจน (Oxygen System) เรียกอีกอย่างก็ได้ว่า….Aerobic glycolysis

ในระบบออกซิเจนนี้ยังแยกออกเป็น 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไปเป็นกระบวนการ ได้แก่

(1)    การสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน

(2)    การสังเคราะห์ acetyl Co.A (อะซิทิล โคเอนไซม์ เอ)

(3)    วัฎจักเครบส์ (Krebs cycle)

(4)    ระบบขนส่งอิเล็กตรอน (CETS…Cytochrome electron transport systemp)

หมายเหตุ…..ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการสลายตัวของ “คาร์โบไฮเดรต” เพื่อเป็นพลังงาน ATP เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่การสลายไขมัน (beta oxidation) เพื่อเป็นพลังงาน ATP  รายละเอียดเอาไว้ผมจะนำมาเขียนเป็นบทความโดดๆหนึ่งเรื่องเลย…คราวต่อๆไปครับ

Adenosine triphosphate (ATP) : Dr. John…..Energy release from the separation of high energy phosphate bonds. This is the immediate energy source for contraction.

                   Edmund Burke…..a compound formed from the breakdown of food and stored in all cells, especially muscle. When it is split by enzyme action, energy is produced. ATP is believed to be the last chemical formed just before the transfer of chemical work to mechanical work.

                   พลังงานได้มาจากการสลายสารอาหาร โดยเก็บสะสมไว้ในรูปสารเคมีที่มีพันธพลังงานสูง (High energy bond) โดยเก็บไว้ในกล้ามเนื้อของเราทั้งหมด สามารถให้พลังงานได้ทันที และจะพร่องเกือบหมดภายในเวลาไม่เกิน 2.5 วินาที แต่ร่างกายจะสร้างมันขึ้นมาทดแทนอยู่เรื่อยๆตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ มันคือ อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต เรียกย่อๆว่า ATP กล้ามเนื้อจะไม่สามารถหดตัวได้ถ้าไม่มี ATP และ ATP จะต้องไม่มีวันหมดไปจากกล้ามเนื้อ ถ้าหมดเมื่อใด แปลว่า…ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

Aerobic: An intensity of exercise below the level which produces lactic acid faster than the body can dispose of it. Thus, oxygen needs are continuously met and the exercise can be continued for long periods.

                 ผมเชื่อว่า พวกเราทุกคนคงจะเข้าใจคำๆนี้ได้ดี เนื่องเพราะพวกเราเล่นไตรกีฬามานาน อีกทั้งประสบกับสภาวะนี้กันอยู่เป็นประจำเมื่อฝึกฝนหรือเมื่อเวลาแข่งขัน มองอีกด้านหนึ่งมันก็คือ ระดับความหนักเบาของการออกกำลังกายที่อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับ AT (ซึ่งร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล กล่าวคือ ร่างกายสามารถกำจัดกรด Lactic ไปได้พอๆกับที่มันเกิดขึ้นจากการทำปฏิกริยาทางเคมีภายมรกล้ามเนื้อขณะที่เรากำลังออกกำลังกายไม่ว่าจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน)

Aerobic activities : Activities using large muscle groups at moderate intensities that permit the body to use oxygen to supply energy and to maintain a steady state for more than a few minute.

               Davis Phinney  และ Connei Carpenter  สองนักจักรยานชื่อดังของอเมริการ ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ Training for cycling ว่า

 

Training Zone

  Target Heart rate

      (% maximum)

Subjective Effort

   Training

     System

    ONE

      <65

           Easy

 Aerobic

   TWO

      65 - 80

        Moderate

  Sub - AT Endurance

  THREE

      75 - 90

  Moderately Hard

      AT

   FOUR

      90 - 95

           Hard

      VO2

   FIVE

      95 - 100

  Extremely Hard

    Sprint

              

               นั่นก็หมายความว่า การฝึกระดับความหนัก Moderate ก็คือ ฝึกให้หัวใจเต้นอยู่ในระหว่าง 65 % ถึง 80 % ของอัตราการเต้นสูงสุด (MHR) หรือ ต่ำกว่าระดับ AT

Aerodynamic: A design of cycling equipment or a riding position that reduces wind resistance.

                นี่ก็เหมือนกัน พวกเรารู้จักคุ้นเคยกับมันดี ในส่วนของจักรยานก็ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆที่ลู่ลม ในส่วนของเครื่องแต่งกายก็ได้แก่เสื้อผ้า หมวกกันน๊อคที่ลู่ลมและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดขวางลมหรือกระพือให้เกิดกระแสร์ลมดูด ในส่วนของท่วงท่าก็เหมือนกัน การก้มตัว แนบแขน เก็บเข่าให้ขนานกับตัวถังรถ(ไม่กางออก) เหล่านี้ล้วนอยู่ในความหมายของคำๆนี้ทั้งสิ้น

Aerobic Threshold :  The highest intensity of workload or oxygen consumption at which lactate clearance still keeps space with lactate production. Also call Oxygen Threshold.

                หมายถึง ความสามารถของร่างกายนักกีฬาเราๆท่านๆที่สามารถขจัดกรดแลคติคออกไปจากร่างกาย(ทั้งกล้ามเนื้อและกระแสร์เลือด)ได้พอๆกับที่มันเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อและกระแสร์เลือด

                เวลาที่เราออกกำลังกายไม่ว่าจะฝึกหรือแข่งขัน จะเกิดกรดแลคติคในกล้ามเนื้อแล้วกระจายถ่ายเข้าสู่กระแสร์เลือด กรดแลคติคจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนมากเท่าใดขึ้นอยู่กับความหนักของการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ในขณะที่เกิดกรดแลคติค ร่างกายก็จะพยายามขจัดมันออกไป ภาวะที่เกิดความสมดุลนี่แหละคือ Aerobic threshold  แต่ถ้าเมื่อใด กรดแลคติคสะสมมากกว่าการขจัดออก และถึงจุดๆหนึ่ง กล้ามเนื้อจะทำงานต่ำลง นั่นแหละจุด AT (Anaerobic threshold) ของพวกเรา

Alactacid oxygen debt : The oxygen necessary after strenuous exercise to replenish the ATP-PC energy stores.

                หมายถึง สภาวะความต้องการออกซิเจนของร่างกายเพื่อสังเคราะห์สารเคมีที่มีพันธพลังงานสูง  ATP-PC ให้แปรเป็นพลังงานต่อไป เรียกกระบวนการในส่วนนี้ว่า Phosphagen System กรณีนี้ถึงแม้จะมีออกซิเจนไม่เพียงพอจนเกิด oxygen debt ก็จะไม่เกิดกรดแลคติค

Amino acids : The structural components of protein. There are 20 amino acids, of which 11 are termed essential, meaning they are not produced in the body and must be obtained through food.

                หมายถึง กรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีน ซึ่งมีถึง 20 ชนิด ก่อนที่โปรตีนจะเข้าร่วมในขบวนการกลูโคส เมตะบอลิซึมได้ จะต้องแตกตัวเป็นกรดอะมีโนเสียก่อน

Anaerobic : Not using oxygen.

                หมายถึง การสังเคราะห์สารอาหารแปรเป็นพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน

 

Anaerobic activities : Activities using muscle groups at high intensity that exceed the body’s capacity to use oxygen to supply energy and which create an oxygen debt by using energy produced without oxygen.

                หมายถึง สภาวะที่กล้ามเนื้อทำงานในช่วงความหนักสูงมากเกินกว่าที่ร่างกายจะจัดสรรให้ได้จนเกิดกรณี Oxygen debt ในกล้ามเนื้อกลุ่มนั้น

Anaerobic Threshold : That intensity of workload or oxygen consumption at which anaerobic metabolism is accelerated and lactate production exceeds lactate clearance. Also called Lactate Threshold.

                หมายถึง จุดสูงสุดแห่งความสามารถของร่างกายที่ ทนต่อสภาวะที่กรดแลคติคสะสมสูงสุด(มากกว่าการขจัดออกไป)จนร่างกายเริ่มล้า จุดนี้นี่แหละคือ จุด AT

Attack : Greg…..A sudden attempt to ride away from a group of riders.

              Edward…..An aggressive, high-speed jump away from other riders.

                การโจมตีในการแข่งขันจักรยานและไตรกีฬา(เฉพาะกรณี Elite group ที่อนุญาตให้ Draft ได้) หมายถึงการปั่นจักรยานกระชากหนีกลุ่มคู่ต่อสู้ ถือว่า นี่คือการเปิดฉากโจมตีของการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้ความหนักหน่วงและความเร็วอย่างมากจึงจะทำได้ ขอให้นึกภาพขณะปั่นกันมาด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนที่เปิดฉากโจมตีกระชากหนีจะต้องทำความเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่มากมายเพียงใดจึงจะเกิดอาการที่เราเรียกว่า…กระชากหนี(Jump away from….)

Blocking: Greg…..To get in the way of or slow down other riders for some else’s advantage, usually done for a teammate who is in a breakaway.

                Edward……Legally impeding the progress of riders in the pack to allow teammates in the break a better chance of success.

                การสกัดขัดขวางคู่ต่อสู้ด้วยแทคติคต่างๆ เพื่อให้เพื่อนในทีมของเราเร่งความเร็วหนีจากกลุ่ม หรือหนีการจี้บังของคู่ต่อสู้เพื่อเข้าสู่เส้นชัย    ในการแข่งขันจักรยาน การกระทำเช่นนี้ ถือว่าทำได้ไม่ผิดกติกา แต่ในการแข่งขันไตรกีฬา ห้ามเด็ดขาด  จะให้พรรคพวกของเราทำการใดๆเพื่อ Blocking คู่ต่อสู้ไม่ได้  ในการแข่งขันจักรยานทางไกลประเภท Mass start อย่างเช่น Tour De France นั้น เพื่อนๆในทีมสามารถทำการ Block คู่ต่อสู้ไว้ด้วยการปั่นจักรยานขวางกั้นคู่ต่อสู้ไว้ไม่ให้มีโอกาสหรือทำความเร็วเข้าสู่เส้นชัยได้เต็มที่ได้ แต่ในไตรกีฬานักไตรกีฬาที่เข้าแข่งขันจะทำเช่นนี้ไม่ได้ ถือว่าผิดกติกาครับ

The bonks: Greg…..When a rider becomes completely exhausted he gets the bonks.

                   Edward…..A state of severe exhaustion caused mainly by the depletion of glycogen in the muscles. Once it occurs, there is no means of quick recovery.

                อาการ Bonks นี้ พวกเราคงทราบดีนะครับว่า เมื่อไกลโคเจนในตับหมดไป น้ำตาลในเลือดก็จะต่ำลง ทำให้สมองของเราทำงานไม่ได้เต็มที่ (เพราะสมองจะใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน) ก็จะมีอาการหน้ามืด ตาลาย สติเลอะเลือน ตัวส่าย จะเป็นลม

Breakaway: Greg……A rider or group of riders that has ridden away from the main pack.     

                        Edward……A rider or group of riders who have escaped the pack.

                ในการแข่งขันจักรยานประเภท Mass start หรือการแข่งขันไตรกีฬาในระดับ Olympic ระดับ International ที่ ITU หรือ ASTC ดูแลรับผิดชอบ และจะอนุญาตให้ Draft ได้นั้น การปั่นจักรยานมักจะปั่นกันไปเป็นกลุ่มใหญ่ เหมือนการแข่งขัน Mass start เมื่อมีนักจักรยานหรือนักไตรกีฬาคนใดหรือกลุ่มใดปั่นฉีกหนีจากกลุ่มใหญ่ อาการอย่างนี้เขาเรียกว่า Breakaway….หรือ “การโจมตี”

Bridge, Bridge a gap: To catch a rider or group which has opened a lead.

                ในการแข่งขันจักรยานแบบ Mass start หรือไตรกีฬา หากมีนักกีฬาคนอื่นหรือกลุ่มอื่นนำแยกไปจากกลุ่มใหญ่หรืออีกกลุ่มหนึ่ง นักกีฬากลุ่มหลังพยายามเร่งนำกลุ่มตามให้ใกล้เข้าไปยังกลุ่มนำ กรณีอย่างนี้เรียกว่า ความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มสองกลุ่มให้กลายเป็นกลุ่มเดียวกันในที่สุด หรืออย่างน้อยก็ใกล้เข้ามากจนถือว่าไม่มีช่วงห่างเกินกว่าจะเข้าสู่กลุ่มนำไม่ได้

Bunch: The main cluster of riders in a race. Also called the group, pack, field and peloton.

                ความหมายก็เหมือนพุ่มไม้ใบไม้นั่นเอง เป็นกลุ่มใหญ่ของนักจักรยาน ปั่นกันมาเป็นกลุ่มใหญ่

Calorie : A measure  of heat energy; the amount of heat need to raise one gram of water one degree Celsius. A Calorie(upper case C) is 1,000 calories and is also called a kilocalorie (abbreviated kcal)

                หมายถึงหน่วยของงานหรือพลังงานความร้อน ที่ทำให้น้ำซึ่งหนัก 1 กรัม มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศาเซนเซียส มีหน่วยวัดที่เขียนว่า kcal

Carbohydrate : Chemical compound of carbon, oxygen and hydrogen, with the hydrogen and oxygen in the right proportion to form water. Common forms are starches, sugars, and dietary fibres.

                เป็นสารประกอบทางเคมี ซึ่งได้แก่ แป้ง น้ำตาลและเซลลูโลส มีธาตุคาร์บอน ออกซิเจนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ

 

Carbohydrate loading : A dietary scheme emphasizing high amounts of carbohydrate to increase muscle glycogen stores.

                คำนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจดีและใช้เป็นประจำช่วงก่อนแข่งขัน

Cardiac output :  Dr. John……The volume of blood pumped out by the heat in a given unit of time (1 minute) It equals the stroke volume times the heart rate.

                 Edmund…….The amount of blood pumped by the heart per minute. At rest, about six to eight liters per minute in adult.

                หมายถึง ปริมาณของเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจใน 1 นาที เขียนสัญลักษณ์ว่า Q (มีจุดคล้ายองศาอยู่เหนือตัวคิวครับ คอมฯของผมพิมพ์รูปแบบที่ว่าไม่ได้จึงบรรยายให้เห็นว่าเขาเขียนอย่างไร)

Cardio respiratory endurance : The ability of the lungs and the heart to take in and transport adequate amounts of oxygen to the working muscles.

                หมายถึง ความสามารถของปอดและหัวใจที่จะรับและส่งออกซิเจนจำนวนมากพอไปยังกล้ามเนื้อและอันเป็นผลให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้เป็นเวลานานๆ

Cardiovascular System: Pertaining to the heart and blood vessels.

                ระบบหัวใจ เลือดและหลอดเลือด

Cathecholamines : Epinephrine and norepinephrine hormones.

                  เป็นฮอร์โมนอีพิเนฟริน และ นอร์อีพิเนฟริน

                  Adrenal medulla (ต้นกำเนิด ปลายประสาท Sympathetic) ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ

                   (1) Adrenalin  หรือ Epinephrine มีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัว ตับและกล้ามเนื้อสลายไกลโคเจนให้เป็น กลูโคส ทำให้มีกำลังยกของหนักๆได้

                   (2) Noradrenalin  หรือ Norepinephrine มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้ความดันเลือดสูง

Chase: Riding to catch a breakaway.   

                หมายถึงการปั่นจักรยานไล่ คนปั่นนำหรือปั่นกระชากหนี

Cadence: The rate of pedaling, measured in revolutions per minute of one foot.

                หมายถึง จำนวนรอบความเร็วของขาในการปั่นรอบใบจาน ต่อ นาที

 

 

 

Chondromalacia: A serious knee injury in which three is disintegration of cartilage surfaces due to improper tracking of kneecap. Symptoms start with deep knee pain and a crunching sensation during bending.

                อาการบาดเจ็บของหัวเข่า อากรที่เรียกว่า Chondromalacia นี้ ร้ายแรงมากและเรื้อรัง ยากที่จะรักษาได้ อาการของมันก็คือ เจ็บลึกๆช่วงใต้กระดูกสะบ้า(knee cap หรือ patella) มีหลายสาเหตุ อาจจะมาตั้งอานจักรยานสูงเกินไปก็ได้ การบิดตัวของกระดูกหน้าแข็ง(shin bone หรือ tibias)กับกระดูกต้นขา(femurs  หรือ thigh bone)ไม่สัมพันธ์กันก็ได้จาก  การบาดเจ็บอย่างนี้ พวกเราต้องหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะมันจะมีผลให้เราต้องออกจากเส้นทางสาย…ไตรกีฬาไปเลยทีเดียว  เพราะแม้แต่นักกีฬาระดับโลกยังกลัวมัน  คราวหน้าผมจะนำมาขยายความเรื่องนี้โดยละเอียดต่อไป

Complete protein : Protein that contains all the essential amino acids. Some foods that contain complete proteins are cheese, eggs, milk and meat.

                เป็นสารประกอบที่มีกรดอะมีโนที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ เนยแข็ง ไข่ นมและเนื้อสัตว์

Criterium: A mass-start race covering numerous laps of a course that is normally about one mile or less in length.

                การแข่งขัน Criterium นี่ เป็นการแข่งขันประเภท Mass start ชนิดหนึ่งที่แข่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่ได้แข่งไปในระยะทางยาวตามถนนปกติ  แต่จะแข่งเป็นวงรอบในสนามแข่ง อาจจะเป็นถนนวนไปมาเป็นรอบ เช่น แข่งปั่นไปตามถนนรอบสนามหลวง  เป็นต้น

Cyclocross: A fall or winter event contested in part off the paved road. Courses include obstacles, steps and steep hills which force riders to dismount and run with their bikes across their shoulder.

                การแข่งจักรยานอีกประเภทหนึ่งคล้ายๆกับแข่งเสือภูเขาแต่จะไม่ใช้จักรยานเสือภูเขา จักรยาน Cyclocross ที่ใช้แข่งจะเป็นจักรยานเสือหมอบทุกประการ ยกเว้นเบรคเท่านั้น ที่จะเป็นแบบเบรคของเสือภูเขา( เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทนายวิจิตรมีอยู่คันหนึ่ง) วงล้อจะใช้ยางหน้าใหญ่กว่าเสือหมอบเล็กน้อน เท่าๆกับจักรยานเสือหมอบไทยทำนั่นแหละ  สภาพถนนที่ใช้แข่งก็จะมีหลายๆรูปแบบผสมผสาน จะมีทั้งถนนเรียบ ถนนลูกรัง เป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง เป็นภูเขาขุขระบ้าง แบกจักรยานข้ามสิ่งกีดขวางบ้าง บางรายการแบกจักรยานข้ามห้วยข้ามคลองบ้าง เนื้อตัวมอมแมม…ฝรั่งสนุก  บ้านเรายังไม่เคยมีปรากฏว่า มีการแข่งชนิดนี้

Delailleur (pronounced de-RAIL-er): The mechanism that moves the chain from gear to gear.

                ตีนผีนั่นไง

Dehydration: The condition resulting from the excessive loss of body water.

                อาการขาดน้ำ อันตรายมากครับ ทนายวิจิตรเคยเขียนนำเสนอไว้แล้วในบทความปีที่ผ่านมา ใครอยากได้โทร.ไปบอกจะถ่ายส่งไปให้ทางไปรษณีย์

Depression insomnia: a symptom of overtraining characterized by ease in falling asleep at night but a period of wakefulness in the early morning hours.

                อาการโอเวอรเทรนนื่งอย่างหนึ่ง คือ มักจะตื่นก่อนเวลาที่ควร ทำให้ช่วงเวลาของการนอนไม่เพียงพอ เพราะตื่นเช้าเกินไป

Dishing a wheel: Greg………Refers to the need to build a rear wheel off center to accommodate the width of the freewheel. The wider the freewheel, the more the wheel needs to be dished.

                            Edward…….Using spoke tightness and/or length to center the rim between the outermost nuts of the rear axle, thus accounting for the extra width the freewheel creates on the right side of the hub. This means the rim isn’t centered between the hub flanges of a rear wheel, as it is on the front.

                ล้อหลังของจักรยานของพวกเราจะมีลักษณะเหมือนจานข้าว ด้านซ้ายซี่ลวดจะดึงเฉียงเหมือนด้านก้นถ้วยก้นจาน  ด้านขวามือจะดึงเกือบตรง เพราะต้องหลบเฟืองหลัง ฝรั่งเขาจึงเรียกลักษณะนี้ว่า Dishing a wheel  บ้านเราเรียกมันว่า การขึ้นซี่ลวดให้ “แป้ว”

Drownstroke: When a rider’s foot is pushing down on the pedal.

                ลักษณะการปั่นใบจานที่เท้าปั่นไปอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด 6 นาฬิกาพอดี

Drafting: Greg…….Riding in the slipstream of the rider ahead. This cuts down wind resistance tremendously and can save a rider as much as 30% of his or her effort.

               Edward……Taking advantage of the windbreak (slipstream) created by an other rider. Also called “sitting in” and “wheelsucking.”

                อาการจี้บัง พวกเรานักไตรกีฬาคงทราบกันดี การจี้บังสามารถประหยัดพลังงานผู้ปั่นจี้มาก การแข่งขันไตรกีฬาระดับนานาชาติ เฉพาะกลุ่ม Elite  และ Junior elite ตามกฎ ITU อนุญาตให้จี้บังได้

Drops: The part of the handlebars below the break levers. Also called “hooks.”

                หมายถึงส่วนส่วนของแฮนด์ตั้งแต่โค้งลงของแฮนด์ ตั้งแต่ใต้มือเบรคลงไปจนถึงปลายสุด

Duration: The time spent in a single exercise session.

                หมายถึงช่วงเวลาของการฝึก

Echelon: Greg……A paceline that is staggered diagonally to protect the riders from a side wind.

               Edward……A form of pace line in which the riders angle off behind the leader to get maximum draft in a crosswind.

                หมายถึง แบบรูปขบวนของนักจักรยานที่แปรขบวนออกบังลมที่พัดมาด้านข้างถนนหรือเฉียงๆด้านข้าง เจตนาเพื่อบังลมให้กับนักจักรยานอีกคนหนึ่งหรือหลายคน คล้ายๆกับ Draft นั่นแหละ และจะถือว่า Draft ในการแข่งขันไตรกีฬา ถ้าเข้ามาอยู่ในเขต Draft zone 5x2 เมตรรอบๆนักไตรกีฬาคนอื่น

Field: Another word for the main pack.

                หมายถึง กลุ่มใหญ่ของนักกีฬาขณะแข่งจักรยาน

Endurance : The capacity to continue a physical performance over a period of time.

                หมายถึง ความทนทานของนักกีฬาที่ร่างกายสามารถออกแรงทำกิจกรรมต่อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

Enzyme : Complex proteins that induce and accelerate the speed of chemical reactions without being changed themselves.

                หมายถึง โมเลกุลโปรตีนซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกริยาทางชีวเคมี เรียกทับศัพท์ว่า “เอนไซม์”

Ergometer:  Greg lemond…..A stationary, bicycle-like device with adjustable pedal resistance used in physiological testing and as an indoor training aid.

                        Dr. John Hellemans…..A device that can measure work consistently and reliably. Stationary exercise cycles were the first widely available devices equipped with ergometers.

                 หมายถึงอุปกรณ์ช่วยการฝึกจักรยานชนิดหนึ่ง ฝึกปั่นอยู่กับที่ มีเกจ์วัดความเร็ว ระยะทาง เวลา power แคลอรี่ที่ใช้ไป เป็นต้น มีหลายแบบ 

Exercise prescription : A recommendation for a course of exercise to meet the desirable individual objectives for fitness. Includes activity types, duration, intensity and frequency of exercise.

                หมายถึง คำแนะนำการฝึก ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการฝึก ช่วงเวลาที่ใช้ฝึก ความหนักเบาที่ฝึก ความบ่อยของการฝึก

Extracellular fluid:  ของไหลนอกเซลล์ เช่น น้ำเลือด ของไหลแทรกที่อยู่ระหว่างเซลล์

Fartlek: The Swedish word meaning “speed play” it is a training technique base on unstructured changes in pace and intensity. It can be used in line of timed or measured intervals if the rider has the self-discipline to work hard enough.

                พวกเราทราบดีอยู่แล้วว่า Fartlek เป็นการฝึกความเร็วชนิดหนึ่ง มีที่มาจากสวีเดน หมายถึงการวิ่งเร็วสลับช้าตามใจฉันทั้งความเร็วที่เร่งหรือผ่อนและระยะทางที่เร่งหรือผ่อน โดยไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราและความตั้งใจของเรา แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่สูงเกินกว่าจะทำได้

Fast-twitch fibres : Muscle fibre that contracts quickly and is used most in intensive, Short-duration exercise, such as weightlifting or sprints. Also called Type II fibres or white fibres.

                หมายถึงกล้ามเนื้อขาว ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการสันดาปสังเคราะห์สารอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานที่ใช้ในการหดตัว กล้ามเนื้อชนิดนี้จะหดตัวเร็ว แรง แต่ทำได้ไม่นาน เช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ Sprint เป็นต้น

Fatigue : A loss of power to continue a given level of physical performance.

                หมายถึง การการล้าของกล้ามเนื้อ ที่เกิดขึ้นจากการออกแรงทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

Field sprint: Greg…..A sprint for the finish line involving a large pack. This is one of the most impressive sights in cycling.

                   Edward….The dash for the finish line by the main group of riders.

                ในการแข่งขันจักรยานประเภท Mass start นั้น เวลาที่นักกีฬากำลังจะเข้าสู่เส้นชัย จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุด นักกีฬาเองก็ไม่แตกต่าง ทุกคนรู้ดีว่า การปั่นที่ยาวนานเป็นร้อยๆกิโลเมตรนั้น จุดสุดยอดมันจะเกิดขึ้นในช่วง 50 เมตรสุดท้ายนี่แหละ ทุกคนจะยกสปริ้นท์กันสุดๆก็ช่วงนี้ โดยเฉพาะ 20 เมตรสุดท้าย…..บริเวณนี้นี่แหละภาษาจักรยานเขาเรียกมันว่า…..Field sprint

Fixed gear: Direct-drive setup using one chainwheel and one rear wheel turns so does the chain and crank; coasting isn’t possible.

                หมายถึง เฟืองสเตอริงสมัยก่อนนั่นเอง เป็นฟรีหลังเฟืองเดี่ยว ใช้กับรถจักรยานลู่ แข่งขันในเวลโลโดรมเท่านั้น จะเอามาแข่ง Mass start หรือไตรกีฬา/ทวิกีฬาไม่ได้

Forcing the pace: To increase the speed of the race to the point that other riders are having trouble riding at the same speed position. The quality of  your cycling position with any such kit depends on the criteria used to establish the proper fit set forth in the instructions.

                หมายถึง การปั่นจักรยานของนักกีฬาคนหนึ่งที่ฝึกมาดีมาก แต่ได้ใช้เทคนิค(อาศัยความได้เปรียบที่ฝึกมาดี) แกล้งปั่นความเร็วเร่งขึ้นไปเรื่อยๆ(เจตนาเพื่อลากให้ผู้ปั่นจี้ตาม…อ้วกแตก) ผู้ที่ปั่นตาม(แต่ฝึกมาไม่ดีพอหรือฝีเท้ายังอ่อน) ก็ปั่นจี้ตาม สิบยี่สิบกิโลเมตรแรกก็พอไหว แต่พอเขาปั่นเร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ(เพราะเขาฝึกมาดีกว่าและกำลังวางแผนลากให้อ้วก) คนจี้ก็คิดว่าต้องทำได้และพยายามจี้ติดเลย แต่พอความเร็วเพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถ แต่ใจไม่ยอมแพ้…จึงเร่งความเร็วพยายามปั่นจี้เขาไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้หรอกว่า เขากำลัง “ลากให้อ้วก”…..พอถึงความเร็วเกินขีดของตน….เสร็จเลยทีนี้ ลักษณะอาการของผู้ที่ลากเขาดังกล่าวมาเรียกว่า “Forcing the pace” ส่วนภาษาจักรยานที่ใช้เรียกคนที่อ้วกแตกและตกหลุมพรางเขานี้ ทนายวิจิตรก็ยังค้นหาอยู่ว่า ฝรั่งเขาเรียกมันว่าอย่างไร เจอเมื่อใด จะเอามาบอก

Frequency : How often a person repeats a complete exercise sessions (e.g. 3 times per week) หมายถึง ความบ่อยหรือความถี่ของการฝึกซ้อม

Glucose: Greg……A sugar, the final energy producing fuel of the cells.

                  Dr. John…..Sugar. The transportable form of carbohydrate, which reaches the cells through the circulation.

                   Edmund….(blood sugar) The Most important carbohydrate in body metabolism. In the tissue it may be converted into glycogen used to form fat, or oxidized to carbon dioxide and water.

                น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่ร่างกายสามารถใช้ได้ทันที กลูโคส 1 โมเลกุล จะได้ ATP 2 ตัว แต่ถ้าเป็นไกลโคเจน จะได้ ATP 3 ตัว (เมื่อกล้ามเนื้อต้องทำงานหนักๆ แต่เป็นประเภทที่ใช้ออกซิเจนในการสันดาปแล้ว ไกลโคลิซิสนี้นี่แหละที่มีบทบาทในการผลิตพลังงานให้มัน)

Glycogen: Greg…..A sequence of glucose molecules which make the principal carbohydrate storage material in the body.

                    Dr John…..The store form of carbohydrate found in the muscles and liver. Glycogen is used in the muscles for the production of energy.

                    Edmund….The form in which carbohydrates are store in the body. When needed, it is converted by the tissues into glucose. It is used by muscles and, with their contraction, breaks down into lactic acid. Oxygen is then needed to convert lactic acid back to glycogen, at which time some of lactic acid is burned.

                เป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่เก็บสะสมในเซลล์

Glycolysis : The enzymatic breakdown of glucose to produce ATP.

                การสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน(Aerobic glycolysis) และไม่ใช้ออกซิเจน(Anaerobic glycolysis)  แตกตัวจนได้กรด ไพรูวิก (pyruvic acid) และ ATP นั้น ถ้ามีออกซิเจนเพียงพอจะได้ ATP คาร์บอนไดออกไวด์และน้ำ  แต่ถ้าออกซิเจนไม่เพียงพอจะได้กรด Lactic เท่านั้น ไม่มี สารอาหารพลังงานสูง (หรือสารเคมีพันธะพลังงานสูง high energy bond หรือ ATP)

Hemoglobin : The iron-containing pigment that enable red blood cells to carry oxygen from the lungs to the tissues.

                เป็นโปรตีนที่พบในเม็ดเลือดแดง ที่สามารถรวมตัวกับออกซิเจนหรือจับนำเอาออกซิเจนไปยังเซลล์เนื้อเยื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้

Heart rate reserve : The difference between the resting heart rate and the maximal heart rate.

                หมายถึง ความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดขณะพัก(หรือตื่นนอน…หมายเหตุ…จริงๆแล้วก่อนเราตื่นนอน 1 ชั่วโมง จะได้ค่าต่ำสุดขณะพักในความหมายที่แท้จริง) กับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด(เช่นตอนที่เราปั่นจักรยานขึ้นสู่ยอดเขาตอนแข่งไตรกีฬาที่ภูเก็ต มีอยู่ปีหนึ่งที่แข่งไปทางหาดป่าตองนั่นไง หัวใจเต้นสูงสุดแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกเลยเชียว) และ HRR นี้เป็นอัตราการเต้นของหัวใจที่พวกเรานักไตรกีฬาที่ฝึกมาดี สามารถไปได้ในทุกระดับจนถึงขีดสุด

Hammering: Greg……Slang for riding hard.

                     Edward…..To jam.

                เป็นภาษานักจักรยาน หมายถึง ช่วงที่กำลังเล่นความเร็วกันสุดๆในกลุ่มนักจักรยานที่กำลังแข่งกันเพื่อกดดันคู่ต่อสู้ชนิดใครดีใครอยู่(คงอยู่ในกลุ่ม) ใครฝึกมาไม่ดี…หลุดออกจากกลุ่มหายไปเลย เป็นแทคติคที่เขาจะใช้เป็นช่วงๆเพื่อลดจำนวนคู่ต่อสู้ออกจากกลุ่มนำให้น้อยลงน้อยลง จนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัย เหลือตัวเจ๋งๆเพียงสี่ห้าคนเท่านั้น คนไม่เก่งฝึกมาไม่ดีก็จะหลุดหายไปทุกครั้งที่เกิดการ Hammering

Hanging on: To ride in the draft of the rider in front of you without taking your turn at the front.   หมายถึง อาการของคนจี้ตามหลังเพื่อนนั่นเอง ปั่นจี้ชาวบ้าน ไม่ต้องออกแรงมาก ราวกับได้นั่งซ้อนท้ายเขาไปทีเดียว ฝรั่งก็เรียกอาการอย่างนี้ว่า Hanging on the leader การปั่นจี้หลังบังลมนั้นจะทำให้ประหยัดพลังงานมาก( Energy Saving)

Hook: When two riders collide by locking handlebars or locking wheels together.

                หมายถึง อาการที่นักจักรยานตั้งแต่สองคนขึ้นไปปั่นจักรยานมาเกี่ยวกันล้มคลุกฝุ่น ไม่ว่าจะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดมาเกี่ยวกันก็เรียกว่า Hook ทั้งสิ้น

Hyperventilation : An excessive increase in the amount of carbon dioxide in the blood. The result can be giddiness, cramps, convulsion, lowered blood pressure and anxiety. The treatment is to breathe into a paper bag or close one nostril and breathe with the mouth shut, there by helping the blood’s carbon dioxide content return to normal.

                หมายถึง อาการหายใจยาวและลึกผิดปกติ  ผลคือ เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้นในเลือด ผลทำให้เกิดอาการ วิงเวียนศรีษะ ตะคริวกิน อาจมีอาการชัก ความดันเลือดต่ำ และเกิดอาการกระวนกระวาย

Incomplete protein :  Protein that lacks one or more of the essential amino acids. Examples of  foods with incomplete proteins are grains and vegetables.

                หมายถึง โปรตีนไม่สมบูรณ์ ที่ไม่มี Amino acid เช่น ข้าว และผักต่างๆ

Insulin : A hormone secreted by special cells (beta cells) in the pancreas. Insulin is essential for the maintenance of blood glucose levels.

                เป็นฮอร์โมนที่ออกมาจากตับอ่อน ช่วยคบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุล เร่งการเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนและเร่งการใช้กลูโคสในร่างกาย

Interval training : Greg…..A structured method of training which alternates relatively hard, short efforts with recovery periods of easier riding.

                    Dr. John…..An exercise session in which the intensity and duration of exercise are consciously alternated between harder and easier work. Often used to improve aerobic capacity and/or anaerobic endurance in exercises who already have a base of endurance in training.

                    Edmund…..System in which short periods of hard exercise are interspersed with easier exercise for recovery.

               จริงๆแล้วพวกเรายักไตรกีฬาล้วนรู้จักมันดีและใช้ฝึกเพื่อเลื่อนลำดับตัวเองขึ้นไปอยู่แถวหน้า มันเป็นการฝึกเพื่อพัฒนา Aerobic capacity และ Anaerobic Threshold นั่นเอง วิธีการฝึกสรุปสั้นๆ ก็คือ ปั่นเร็วสลับช้า ถือเป็น 1 เซท แบ่งเป็นเซทๆ แต่ละเซทต้องให้ความเร็ว่วงเร่งเท่ากันทุกเซทและความเร็วช่วงผ่อนเท่ากันทุกเซท ช่วงเวลาที่ปั่นเร่งเร็วและช่วงเวลาที่ปั่นผ่อนนั้นอาจจะเป็นอันตราส่วน 1 ต่อ 2 คือเร่งเร็ว 39 กม./ชม. 1 กิโลเมตร สลับผ่อนความเร็วลง 33 กม./ชม.อีก 2 กิโลเมตร นี่ถือเป็นหนึ่ง

เซท ปั่นแบบนี้ไป 7 เซท หรือจนกว่าความเร็วช่วงเร่งตกลงไป(ความเร็วลดเพราะล้า)ทำได้ไม่ถึง

39 กม./ชม. ซึ่งตามหลักวิชาแล้ว จะต้องหยุด หากฝืนจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี…รายละเอียดเพราะอะไร จะนำมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการว่าด้วย General aspects of energy supply mechanisms in sport ต่อไป

Isokinetic (contraction) exercise : Contraction of muscle during which the force is exerted while the muscle shortening is maximal.

                การหดตัวของกล้ามเนื้อขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

Isometric (contraction) exercise : Contraction of a muscle in which shortening or lengthening is prevented. Tension is developed but no mechanical work is performed.

                การหดตัวของกล้ามเนื้อสั้นหรือยาวคงที่ แต่ความตึงตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เช่น การดันกำแพงอยู่นิ่งๆ

Isotonoc (contraction) exercise: กล้ามเนื้อหดตัวเข้าหรือยาวออก แต่ความตึงตัวคงที่ เช่น การยกของหนักเข้าหาตัวหรือออกห่างจากตัว

Jam: A period of hard riding.

                ความหมายเหมือนกับ Hammering

Jump: Greg……A sudden burst of speed---also called the “kick”---which provides the principal acceleration for the sprint.

           Edward……A quick, hard acceleration.

                เป็นภาษานักจักรยาน หมายถึง ยกหนี หรือ ยกสปริ้นท์ เป็นอาการยกตัวยกก้นออกจากอานเพื่อเร่งความเร็วหนี หากอยู่ในโซนสปริ้นท์ก็เป็นอาการยกสปริ้นท์ หากอยู่ในระหว่างการแข่งขัน(แต่ยังไม่ใกล้เส้นชัย)และมีความประสงค์จะ “เล่น” หรือ “โจมตี” คู่ต่อสู้ เขาก็เรียกว่า…ยกหนี สนุกมากเวลาแข่งแบบนี้ ถ้าเราฝึกมาดี หากฝึกมาไม่ดีจะเป็นฝ่ายถูกกระทำ…เหนื่อย

Krebs cycle: Final common metabolic pathway for fats, proteins, and carbohydrates that yields additional ATP. Carbon dioxide and water are produced.

                เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ Metabolism กรดไพรูวิกที่ได้จากการสลายตัวของกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic glycolysis) จะเปลี่ยนเป็น Acetyl-Co A (อะซิติล โคเอ)และแตกตัวเข้าไปในอนุกรมของ Krebs cycle ใน Mitochondria (ไมโตคอนเดรีย) ถ้าใครอยากเห็นรูปภาพ ขอให้ไปค้นหาจากหนังสือชื่อ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ของ อาจารย์พิชิต ภูติจันทร์ แห่ง

สหวิทยาลัยอีสานใต้ อุบลราชธานีครับ จริงๆแล้ว ภาพโครงสร้างของ Krebs cycle นี้มีในหนังสือหลายเล่ม แต่ผมเห็นว่าที่ปรากฏในหนังสือของอาจารย์พิชิตท่านชัดเจนและดูง่ายกว่าก็เลยแนะให้ไปดูกัน(ถ้าสนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกำลังฝึกไตรกีฬาซึ่งกำละงแอบอ่านบทความของทนายวิจิตรอยู่หลายคน ก็ขอให้ไปเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแล้วอ่านดู หากเห็นว่าทนายวิจิตรยกเมฆมาโม้ผิดๆถูกๆและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดตามไปด้วยแล้ว  กรุณาเขียนมาติติงคัดค้านได้เลย และหากสงสัยก็เขียนกระทู้ถามมาได้อีกนั่นแหละ)

Lactacid oxygen debt : The oxygen necessary after strenuous exercise to remove lactic acid from the blood.

                หมายถึงสภาวะของร่างกายที่กำลังออกกำลังอย่างหนักจนเกิดกรดแลคติดสะสมในกล้ามเนื้อและไหลถ่ายเข้าสู่กระแสร์เลือด เมื่อเกิดกรดแลคติดมากเกินสมดุลร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการ “กำจัด” กรดแลคติดออกไป ออกซิเจนส่วนที่ขาดอยู่หรือต้องการอยู่นี้ เรียกว่า  Lactic oxygen debt

Lactic acid:  Greg….A by-product of hard exercise that accumulates in the muscles and cause pain and fatigue.

                         Dr. John…..An intermediate produce of the metabolism of glucose (glycolysis) for the anaerobic production of energy. Lactate is subsequently oxidised or converted back to glycogen.

                         Edmund….A chemical compound formed in exercising muscles by the breakdown of glycogen(glycolysis). It causes the immediate muscular pain associated with severe exercise.

                กรดแลคติด นักไตรกีฬาหรือนักกีฬาทุกคนต้องรู้ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให่นักไตรกีฬาหลายคนไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ มันเป็นตัวขัดขวางและทำลาย แต่ในทางกลับกันมันก็มีความดีมีประโยชน์อยู่ ฝรั่งเขาเลยค้นคว้าและมาเขียนบทความชื่อว่า  กรดแลคติด…เพื่อนรัก หรือ ศัตรูตัวร้าย

Lactic acid….is it the bad of Exercise ??? ทนายวิจิตรจะนำมาเขียนเป็นบทความโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป

Leadout: Greg……A rider intentionally sacrificing his chances of winning a sprint so that a teammate can ride in his draft until he is ready to burst for the finish line.

               Edward……A race tactic in which a rider accelerates to his maximum speed for the benefit of a teammate in tow. The second rider then leaves the draft and sprints past him at even greater speed near the finish line.

                ในการแข่งขันจักรยานประเภท Mass start เช่น Tour de France ที่จบไปเมื่อเร็วๆนี้นั้น หากใครได้ติดตามจะเห็นนักจักรยานอยู่ประเภทหนึ่งที่ปั่นเร่งความเร็วนำหน้ากลุ่มแล้วมีนักจักรยานทีมเดียวกันปั่นจี้ตามหลังอยู่หนึ่งหรือสองคน พอเร่งความเร็วได้สูงสุดไปได้ใกล้เส้นชัยแล้ว อยู่ในระยะที่”ตัว Sprint ตัวจริง” เร่งแรงได้ที่ได้จังหวะพอดี ตัวสปริ้นท์ของทีมก็จะสามารถใช้พลังงานที่เหลือด้วยความเร็วสุดๆเข้าสู่เส้นชัยได้ตามแผน ตัวนำที่เป็น “ตัวลาก” นี้นับว่าเป็นผู้เสียสละให้กับทีมที่แท้จริง ในวงการจักรยานจึงยกย่องคนประเภทนี้มาก แต่บางทีผู้คนและสื่อมวลชนมักจะมองข้าม มัวแต่เชียร์คนที่ Sprint เข้าเส้นชัยว่าเป็น “ผู้ชนะ” แต่ผู้ที่ทำให้เขาชนะได้คือ “ตัวลาก” ที่ทำการ Leadout นั่นเอง

LSD: Long, steady distance. A training technique which call for continuos rides of at least two hours, done entirely at a firm aerobic pace.

Mass start : Events such as road races and criteriums in which all contestants line up together and leave the starting line at the same time.

                การแข่งขันจักรยานประเภทถนนที่เริ่มปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ทปั่นออกไปพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่  ภาพการปล่อยตัวช่วงออกตัวนี้ตื่นตาตื่นใจผู้ชมมาก

Maximal oxygen consumption( Max VO2):  Greg…..The maximum amount of oxygen that a person can consume in one minute. It is basically determined by heredity and is an indicator of potential performance in endurance sports.

                     Edmund……The maximum amount of oxygen that an individual can take in in one minute. The figure may be expressed in liters of oxygen per minute (l/min) or, more commonly, milliliters of oxygen per kilogram of body weight per minute (ml/kg/min)

                ความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยของเวลา มีหน่วย เรียกว่า มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อนาที

Minerals : Inorganic elements or compounds that are essential constituents of all cells, Minerals play an important role in water metabolism, regulation of blood volume, and maintenance of proper acid-base balance. They regulate the sensitivity of muscle and nerve tissue to simulation. Mineral salts are excreted daily and must be replaced through diet.

                  เกลือแร่ มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายเพื่อคงความสมดุลเอาไว้ มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

Myoglobin : A protein within muscle tissue responsible for oxygen transport and storage.

                สารสีที่จะรวมที่จะรวมกับออกซิเจนอยู่ในกล้ามเนื้อ คล้ายกับฮีโมโกลบิน แต่จะรวมตัวกับออกซิเจนได้เร็วกว่าฮีโมโกลบินถึง 5 เท่า

Mitochondria : The slender filament or rod inside of cells that are the source of aerobic energy production. Enzymes important to producing energy from fat and carbohydrates are found inside the mitochondria

                ไมโตคอนเดีย จะอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อ มีลักษณะกลมๆรีๆภายในลักษณะหยักๆ มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญยิ่ง คือ ผลิตพลังงาน (Powerhouse) นักไตรกีฬาที่ฝึกมาดีจะมีไมโตคอนเดรียมาก หากฝึกหนักเกินไปกรดแลคติคจะทำลายผนังของเศษและทำลายไมโตคอนเดรีย  แทนที่จะฟิต กลับกลายเป็น…แฟ้บซะนี่    ฝึกหนักไปใช่จะได้ผลดี

                  รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะได้นำมาเขียนถึงในคราวต่อไป…..แน่นอน (เพราะมันสำคัญต่อพวกเรา…จอมอึด….ที่ฝึกหนัก)

Minuteman: In a time trial, the rider who is one place in front of you in the starting order. So called because in most TTs riders start on one-minute intervals.

                เป็นภาษาจักรยานที่ใช้เรียกนักจักรยานที่กำลังอยู่บนแท่นสตาร์ทในการแข่งขันประเภทจับเวลา Time trial

Motorpace: Riding behind a motorcycle or other vehicle that breaks the wind

                มอเตอร์เพซ เป็นการฝึกการจี้บังโดยปั่นจี้จ่อท้ายมอเตอร์ไซค์ การจี้บังท้ายยานพาหนะอื่นๆเช่น รถยนต์ ก็เรียกได้ว่าเป็น Motorpace การฝึกอย่างนี้จะทำให้คุ้นเคยต่อการ Sitting on the leader wheel ไม่ว่าผู้นำหน้าจะปั่นเร็วเท่าใด เราก็จี้ติดได้ อาศัยเขาไป ในขณะที่เราใช้แรงน้อยกว่า(มากเขาเรียกว่า ออกแรงน้อยกว่า แต่ไปได้เร็วเท่าๆกับคู่ต่อสู้

Overgear: Using a gear that is too big for current conditions or fitness.

                หมายถึง กรณีที่นักกีฬาใช้เกียร์หนักกว่าที่ควรจะเป็นและหนักกว่าความสามารถของตน ทำให้ไปได้ช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นอีกต่างหาก…นี่เป็นเทคนิคของการใช้เกียร์ หากใช้เกียร์ไม่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและศักยะภาพของกล้ามเนื้อของเราแล้วละก้อ….แทนที่จะไปได้เร็วกลับไปได้ช้า ได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะได้ และทีสำคัญคือ หัวเข่าจะพังครับ   อาการ Chondromalacia  มาเยือนน่ะ

Overtraining: Deep seated fatigue, both physical and mental, caused by training at a volume higher than that to which the body can adapt.

                เชื่อว่า อาการโอเวอร์เทรนนิ่งนี้ พวกเรานักไตรกีฬาจะต้องเคยเจอะเจอมันมาบ้างและคงรู้พิษสงของมันกันดี……ฝึกหนักเกินไปและไม่ได้เป็นไปแบบเป็นขั้นเป็นตอน…ส่วนใหญ่จะพบอาการอย่างนี้กับผู้ฝึกแบบก้าวกระโดด…ร่างกายปรับให้รับกับ “ความหนักที่เพิ่มขึ้น” ไม่ทัน

Oxygen debt: Greg……The amount of oxygen that needs to be consumed to pay back the deficit incurred by anaerobic work.

                          Edmund……The amount of oxygen required after muscular activity for removal of lactic acid and other metabolic products that accumulate when the supply of oxygen is below the needs of the individual.

                เวลาที่เราออกกำลังกายหนักออกซิเจนที่ร่างกายหายใจเอาเข้าไปไม่เพียงพอ กรดแลคติดจะเพิ่มมากขึ้นในกล้ามเนื้อและเลือด นอกจากร่างกายจะต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยในการสันดาปสารอาหารให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วยังมันยังจะช่วยในการขจัดกรดแลคติคออกไปจากกล้ามเนื้อและกระแสร์เลือดอีกด้วย……ออกซิเจนที่ร่างกายต้องการนี้เรียกว่า ออกซิเจนเด๊ท…สรุปเป็นภาษาง่ายๆให้เข้าใจได้ว่า ร่างกายถอนเอาออกซิเจนมาใช้ซะจนในบัญชีติดลบ (เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากในธนาคารครับ…ถอนเงินในบัญชีมาใช้จนตัวเลขแดงขึ้นในบัญชี)

Oxygen deficit : The time during exercise in which the level of oxygen consumption does not equal what is necessary to supply all the ATP. Energy is partially supplied from anaerobic stores.

                ความหมายเดียวกันกับ Oxygen debt  คือ ขณะออกกำลังกายหนัก ร่างกายต้องการออกซิเจนเพื่อสันดาปสารอาหรเพื่อสร้าง ATP มากขึ้น แต่ร่างกายไม่สามารถ Supply มันได้เพียงพอกับปริมาณที่จำเป็นต้องใช้  ……ขาดความสมดุล

Oxygen uptake : The amount of oxygen used up at the cellular level during exercise. Can be measured by determining the amount of oxygen exhaled as compared to the amount inhaled, or estimated by indirect means.

                ความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนต่อหน่วยเวลา

Oxygen poisoning(Toxicity) : ภาวะการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปต่ำ ในสถานที่ที่มีความกดดันสูง (เช่นการดำน้ำ) จะมีอาการชาตามนิ้วมือ นิ้วเท้า ตามัว กล้ามเนื้อกระตุก ริมฝีปากสั่น คลื่นไส้ หน้ามืด วิงเวียนศรีษะและชักกระตุก

Oxygen system : ระบบพลังงานที่เกิดจากการใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงาน ATP เมื่ออาหารโดยเฉพาะไขมันและคาร์โบไฮเดรตแตกตัว พลังงานจะถูกผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถจะประกอบกิจกรรมต่างๆได้เป็นเวลานานๆ

Oxygen transport system (VO2): ประกอบด้วย Stroke volume อัตราการเต้นของหัวใจและความแตกต่างระหว่างออกซิเจนในหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง

Pace line: Greg……A single file of riders who take turns riding in the front. Riders thus share the benefit of riding behind the draft of the others while also sharing the work of “pulling” the pack at the front.

                Edward……A single-file group formation in which each rider takes a turn breaking the wind at the front before pulling off, dropping back to the rear position and riding in the others’ draft until at the front once again.

                เป็นภาษาจักรยาน หมายถึง การปั่นจักรยานเรียงจี้ตามหลังกันไปเป็นแถวยาว เมื่อคนนำเริ่มความเร็วตกเขาจะตีออกขวาหรือซ้ายให้คนที่จี้ตามหลังเขาขึ้นมาเป็นผู้นำแทน ส่วนตัวเขาก็ปั่นชลอความเร็วลงแล้วเข้าไปต่อท้ายแถว ทำเช่นนี้สลับกันไปจนหมดแถวหมดจำนวนคนในทีมแล้วก็วนมาถึงคนนำคนแรกใหม่อีกครั้ง นี่เป็นแทคติคการปั่นจักรยานที่ยังคงความเร็วทั้งกลุ่มไว้ด้วยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยนำเป็นการประหยัดพลังงานของนักกีฬาทุกคนด้วย ถ้าดูทีวีการแข่งจักรยานประเภท Mass start จะเห็นบ่อยๆ

Parasympathetic: The craniosacral division of the autonomic nervous system.

                 อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลานๆเราชาวไตรกีฬาได้รู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นความรู้ประดับสติปัญญา เพราะมันล้วนแต่อยู่ในร่างกายของเราเองทุกคนทั้งนั้น  รู้เอาไว้ย่อมได้ประโยชน์ต่อการเป็นนักไตรกีฬาของพวกเรามาก เราจะได้ชื่อว่า เป็นนักกีฬาที่ที่มีความรู้(เกี่ยวกับตัวเราเอง) ซึ่งมันจะหมายถึงการเป็นนักไตรกีฬาที่มี “ระดับ” ด้วย ไม่ใช่ประเภท “มวยวัด”

                    ระบบประสาท มีหน้าที่ 5 ประการ คือ

1.       ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานประสานกัน

2.       ควบคุมความคิด ความอ่าน การพูด การแปลความหมาย

3.       ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดดุล

4.       รับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกและตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นๆ

5.       ช่วยควบคุมอวัยวะที่ทำให้มีชีวิต (Vital organ) เช่น หัวใจ ปอด ให้ทำงานเป็นปกติ

และมีความสม่ำเสมอ

                    ระบบประสาทในร่างกายของเราแบ่งตามตำแหน่งได้เป็น 2 พวก คือ

1.       ระบบประสาทกลาง (CNS) ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง

2.       ระบบประสาทรอบนอก (PNS) ได้แก่ เส้นประสาทที่แยกออกสมองและไขสันหลัง รวม

ถึงปมประสาทที่อยู่นอกระบบประสาทกลางด้วย

                    แต่ถ้าแบ่งตามหน้าที่การทำงานแล้วจะแบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ

1.       ระบบประสาทกลาง ได้แก่ สมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทที่แยกออกมาจากสมอง

และไขสันหลัง

2.       ระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic Nervous System…ANS) (ภาษาในวิชา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ใช้คำนี้ครับ…ไม่ใช่…อัตโนมัติ) หมายถึง ประสาทที่ทำงานได้เอง โดยอยู่นอกอำนาจจิตใจ แบ่งย่อยออกเป็น 2 พวก คือ

(2.1)         ประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve หรือ Craniosacral

System) ทำหน้าที่ขณะตื่นตกใจ กลัว โกรธ หรือเกิดการต่อสู้

                              (2.2) ประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nerve  หรือ Thoracolumbar System) ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับประสาทซิมพาเทติก

Peak: A relatively short period of time during which maximum performance can be achieved.

                หมายถึง ช่วงเวลาที่ร่างกายของนักกีฬาเราพร้อมสูงสุด สมบูรณ์ถึงจุดสูงสุดพร้อมที่จะเข้าทำการแข่งขัน หลังจากฝึกฝนตามขั้นตอนมาช่วงเวลาหนึ่ง ทุกอย่างลงตัว ราบรื่น ช่วง Peak นี้ โดยทั่วไปจะคงอยู่ไม่นาน ประมาณ 2 – 3 เดือนในเวลา 1 ปี เท่านั้น

Peloton: From the France, meaning “the pack.” Used in English as a synonym for pack.

                เป็นภาษาจักรยาน หมายถึง กลุ่มนักกีฬาที่ปั่นจักรยานมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ห้าสิบหกสิบหรือร้อยๆคน

Power train: Those components directly involved with making the rear wheel turn, i.e. the chain, chainwheels and freewheel.

                หมายถึง อะไหล่อุปกรณ์จักรยานส่วนที่มีหน้าที่ส่งกำลังในการเคลื่อนตัว เช่น โซ่ ฟรีหลัง ใบจาน

pH : The degree of acidity or alkality of a substance. Neutral is pH 7. Increasing acidity is expressed as a number less than 7; increasing alkalinity is expressed as a number greater than 7. The normal pH  of blood plasma is 7.35 – 7.45.

                pH (Power of the hydrogen ion) หมายถึง ความเป็นกรดเป็นเบส(ด่าง) ของสาร มีค่าระหว่าง 0 – 14 ถ้ามีค่า 7.0 จะมีสภาพเป็นกลาง แต่ถ้าต่ำกว่า 7 จะเป็นกรด และถ้าสูงกว่า 7 จะเป็นเบสหรือด่าง

                ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในกล้ามเนื้อในร่างกายของเรา หากอยู่ในภาวะสมดุล  ค่าปกติจะอยู่ที่ระดับ 7 ในการออกกำลังกาย เช่น การฝึกซ้อม หากซ้อมหนักมากเกินไปจะทำให้กรดแลคติคในกล้ามเนื้อสะสมขึ้นสูงมากและจะถ่ายกระจายไปสู่กระแสร์เลือด เมื่อกรดแลคติคในร่างกายสูง ค่า pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) ของร่างกายก็จะต่ำลงเป็นอัตราส่วนต่อกัน หากมันลดลงถึงจุดๆหนึ่ง ผนังเซลล์ในกล้ามเนื้อจะถูกทำลาย ไมโตคอนเดรียจะถูกทำลาย เมื่อพลังงานที่เราออกกำลังมาในการซ้อมในการแข่งขันล้วนมีที่มาจาก ไมโตคอนเดรีย เมื่อมันถูกทำลายให้ลดน้อยถอยลงแล้ว เราจะเอาอะไรมาเป็น Powerhouse สร้างพลังให้เราล่ะ

                เรื่องนี้ก็น่ารู้ไว้….ทนายวิจิตรได้ค้นคว้าศึกษามาแล้ว….จะเขียนเป็นบทความพิเศษมาให้อ่านกันเล่นแน่ๆครับ

Power : The rate at which work is done. For example, if 1 pound is raised 10 feet in 1 minute, power is expressed as 10 foot-pound per minute.

                หมายถึง พลังงาน ต่อ หน่วยของเวลา

Protein : A food substance formed from amino acids. Proteins are essential for growth, for building new tissue, and for repairing injured or broken-down tissue. Good sources are milk, eggs, cheese, meat, fish and some vegetable such as soy beans. One gram of protein supplies four calories.

                เป็นสารประกอบที่มีกรดอะมีโน เป็นสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ สร้างเนื้อเยื้อขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทน ซ่อมแซมส่วนที่ฉีกขาดเสียหายจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ได้แก่ นม ไข่ เนยแข็ง เนื้อสัตว์ ปลา พืชผักบางชนิด เช่น ถั่วลิสง เป็นต้น

                โปรตีน 1 กรัม มี 4 แคลอรี่

Pull: In cycling, to ride at the front of a group of riders, Where there is no protection from the wind resistance.

                เป็นภาษาจักรยาน หมายถึงการลากนั่นเอง กล่าวคือ คนปั่นนำ ปั่นบังลมให้กับคนปั่นจี้บัง เพื่อประหยัดพลังงานของผู้ปั่นจี้ตาม

Pull off: Greg……When a rider has finish pulling at the front of a group, he falls back to the last position in the paceline or packs.

              Edward……To move to the side after riding in the lead so that another rider can come to the front.

                นี่เป็นอาการของคนปั่นนำ เมื่อนำมาได้ระยะหนึ่งที่เริ่มความเร็วตก (เพราะตัวเองเริ่มหมดแรง)ก็จะเปิดทางให้คนที่สองขึ้นมาปั่นนำ ส่วนตัวเขาก็จะชลอแล้วเข้าไปต่อท้ายแถวเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวเพื่อจะได้มีแรงกลับมาปั่นนำใหม่อีกเมื่อถึงคิวตน อาการถอยไปนี่แหละเรียกว่า Pull off

Pull through: Greg……When the second rider in a paceline takes over the front position after the previous leader pulled off.

                      Edward…..Take a turn at the front.

                นี่เป็นอาการต่อเนื่อง หมายถึงการปั่นขึ้นไปนำของคนที่สองเพื่อขึ้นไปแทนคนแรกที่ถอยไปต่อท้ายแถว

Pusher: A rider who pedals in a large gear at a relatively slow cadence, relying on the gear size for speed.

                หมายถึง การปั่นโดยใช้เกียร์หนักเพื่อที่จะเพิ่มความเร็ว แต่รอบขาจะตกลง(ช้าลง เพราะเกียร์หนักขึ้น)

Pyruvate : Pyruvic acid, the final product in aerobic exercise.

                 กรดไพรูวิก หรือ ไพรูเวท นี่ เป็นสารที่เกิดจากการสลายตัวของกลูโคส

Rating of perceived exertion (RPE) : A means to quantify the subjective feeling of the intensity of an exercise.

                หมายถึง A psycho-physical training intensity scale which links physical signs ระดับความหนักของการออกกำลังที่รับรู้และมองเห็นได้ เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อในระหว่างออกกำลังกายหรือระหว่างฝึกซ้อม การหายใจที่เริ่มหอบหรือเริ่มหายใจลำบากยากขึ้น อาการเหล่านี้สามารถใช้ประกอบกับการวัดอัตราการเต้นของหัวใน การวัดปริมาณของกรดแลคติค

                ค่า RPE นี้ เมื่อนำมาใช้ประกอบกับ MHR และ Lactate test จะให้ผลในการพัฒนามาก เพราะจะได้รู้ถึงระดับศักยะภาพของร่างกายในการวางแผนการฝึกและควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่วางเอาไว้สำหรับนักกีฬาคนนั้นๆ

Repetition: Each hard effort in an interval workout.

                หมายถึง จำนวน Set แต่ละ Set ในการฝึก Interval

Sag wagon: A motor vehicle which follows a group of riders, carrying equipment and lending assistance in the event of difficulty.

                เป็นภาษาจักรยาน หมายถึง รถบริการสำหรับนักจักรยานในแต่ละทีม รถนี้จะมีอุปกรณ์ทุกอย่าง เช่น จักรยานเป็นคันๆ อะไหล่ต่างๆ จำพวกล้อ เครื่องมือซ่อมบำรุง ขวดน้ำ เป็นต้น รถนี้จะวิ่งตามขบวนนักจักรยานที่กำลังแข่งขันกันไปตามถนน หากท่านเคยได้ดูการแข่งขันจักรยาน Tour de France แล้วท่านจะเห็นที่ตามกันเป็นพรวนนั่นเอง

Shift down: When a rider shifts to decrease the size of his or her gear.

                หมายถึง เข้าเกียร์(จักรยาน)หนัก

Shift up: When a rider shifts gear to increase the size of his or her gear.

                หมายถึง เข้าเกียร์(จักรยาน)เบาลง

Sitting in: When a rider does not take his turn pulling at the front of the pack. Can be used as a tactic to force an opponent to become exhausted.

                หมายถึง นักจักรยานผู้ชาญฉลาด(ในการแข่งขันจักรยานประเภท Mass start นั้นทำได้ เพราะนี่เป็นแทคติค) ที่จะเกาะติดอยู่ข้างหลังผู้นำตลอด ไปไหนตูไปด้วย คนนำเร่งหนีกระชากแล้วกระชากอีกไม่หลุดสักที เหนียวแน่นยิ่งกว่าติดกาวตราช้างซะอีก แต่พอเข้าสู่โซนสปริ้นท์เหลืออีก 20 เมตรจะเข้าเส้นชัย ไอ้หมอนี่พรวดออกข้างแล้วยกสปริ้นท์ทิ้งคนที่นำมาตลอดนั้นหายเข้าไปในเส้นชัยจ้อย…หายจ้อย(เป็นภาษาอีสานครับ…แปลว่า หาบวับเข้าเส้นชัยไปกับตา เป็นภาษาเน้นความสะใจครับนี่แหละความหมายของคำว่า Sitting in ล่ะ

Skeletal muscle : Muscle which is connected with a bone.

                หมายถึง กล้ามเนื้อลาย ร่างกายของเรา มีกล้ามเนื้อที่สำคัญๆอยู่ 3 ชนิดคือ ชนิดแรก กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle) ซึ่งเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับโครงกระดูกส่วนต่างๆ ทำให้เราสามารถหมุนบิดบริเวณข้อพับต่างๆได้ กล้ามเนื้อลายนี้จะเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในทุกๆอริยาบท  กล้ามเนื้อในเพศชายมีน้ำหนักรวมกัน 40 % ของน้ำหนักของร่างกายของเรา ส่วนเพศหญิงจะมีน้อยกว่า แต่เนื้อเยื่อไขมันจะมีมากกว่าชาย

                ชนิดที่สอง คือ กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ กล้ามเนื้อนี้จะทำงานของมันตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน แต่เรามองไม่เห็น

                ชนิดที่สาม คือ กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนวัติ (ไม่ใช่อัตโนมัตินะครับในกล้ามเนื้อหัวใจจะมีไมโตคอนเดรียมากกว่าในกล้ามเนื้อลายถึง 15%

Slow-twitch fibres : Greg…..Muscle fibre type that contracts slowly and is used most in moderate intensity, endurance exercises, such as distance running. Also called Type I fibres or red fibres.

                    Edmund…..(slow-twitch muscle fibers) ….Fibers that contract at a rate two to three times slower than fast-twitch(FT) fibers. Slow-twitch fibers are characterized by slow contraction time, low anaerobic capacity, and high aerobic capacity and are associated with great endurance.

                กล้ามเนื้อลาย ประเภท Slow-twitch fibres หมายถึงกล้ามเนื้อแดง มีคุณสมบัติ หดตัวช้า ทำงานได้นาน แต่ไม่สามารถทำงานหนักหน่วงเหมือน ประเภท Fast twitch fibres ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อขาวที่หดตัวเร็ว ล้าเร็ว ทำงานนานๆไม่ได้

Snap: The ability to accelerate quickly.

                เป็นภาษาจักรยาน หมายถึง ความสามารถในการปั่นเร่งความเร็วกระชากหนีกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

Soft-pedal: To rotate the pedals without actually applying power.

                หมายถึงการปั่นใบจานโดยไม่ต้องออกแรง เช่น ตอนลงเขา ปั่นด้วยเกียร์ที่เบากว่าเล็กน้อย อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกพารถเคลื่อนที่ลง แต่การปั่นใบจานเพียงเพื่อประคองตัวและเือสร้างความสมดุลในการทรงตัว ยิ่งลงเขาเร็วเท่าใดยิ่งต้องการการปั่นลงแบบนี้มากเท่านั้น แต่ไม่ใช่การออกแรงมากแบบเจตนาจะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นขณะนั้น แต่ไม่ใช่การปั่นซอยที่เกียร์เบามากกว่ามากนะครับ แทนที่จะช่วงเพิ่มการทรงตัวกลับเสียการทรงตัวไปฉิบ….ลองทำดูจะเข้าใจว่า เกียร์ใดที่อยู่ในความหมายนี้

Speed work: Fast training using techniques like intervals and motorpacing.

                การฝึกความเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Interval หรือ Fartlek หรือ Motorpace

Spin: To pedal at high cadence.

                หมายถึง การปั่นซอย ด้วยรอบขาจัดๆ

Spinner: A rider who pedals in a moderate gear at a relatively fast cadence, relying on pedal r.p.m. for speed.

                หมายถึง นักจักรยานประเภทที่มีรอบขาจัด ซึ่งประเภทนี้มักจะใช้เกียร์เบาปานกลาง แต่เร่งซอยรอบขาจัดๆเพื่อให้ได้ความเร็ว นักจักรยานประเภทนี้เปรียบไปก็เหมือนนักมวยที่มีหมัดแย็ปดีและไวปานงูฉก แต่หมัดไม่หนัก

Sprint: The burst for the finish line at the end of a road race or long track race. The match sprint are also an official track event, with a sprinting distance of two hundred meters.

                หมายถึง การเร่งความเร็ว(ประเภทจัดๆ) เช่น ตอนจะเข้าสู่เส้นชัย เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสำหรับผู้ดูและรวมถึงความมันของนักกีฬาด้วย เวลาแย่งกันสปริ้นท์เข้าสู่เส้นชัย

Upstroke: When a rider is pulling up on pedal.

                หมายถึง การปั่นใบจานที่เท้าหมุนปั่นวนขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของรอบใบจาน อยู่ในตำแหน่ง 12 นาฬิกานั่นเอง

Stage race: A multi-day event consisting of point and circuit road races, time trials and, sometimes, criteriums. The winner is the rider with the lowest elapsed time for all stage.

                หากท่านทั้งหลายได้ติดตามดูการแข่งขันจักรยานรายการ Tour de France มาตลอดจะรู้ว่า การแข่งแบบนี้นี่แหละ คือ การแข่งแบบ Stage race คือแข่งหลายสิบวันๆละ Stage

Stayer: A rider with ability to pedal at a relatively high speed for a long period. Also called a pacer.

                นักจักรยานประเภท Stayer  นี้เป็นประเภทที่แรงดี ปั่นนำได้ดี ด้วยความเร็วสูง เป็นเวลานานๆได้ด้วย แต่ไม่ได้มีความสามารถแบบพวกที่เรียกว่า Sprinter  ในการแข่งขันประเภท Mass start ทุกๆทีมจึงต้องมีนักจักรยานประเภท Stayer จำนวนหนึ่ง เช่น ทีมหนึ่งทั้งหมดมี 8 คน เขาก็จะมี Stayer  5 – 6  คน อีก 2  - 3 คน ก็จะเป็นตัวลากช่วงสุดท้ายและปิดท้ายด้วยตัว Sprint ที่เป็นตัวเก่งที่สุด (ที่วางตัวให้เป็นแชมป์) ในทีมอยู่ 1 คน

Strength: The force that a muscle can exert in one maximal effort.

              ความแข็งแรง

Suppleness: A quality of highly conditioned leg muscles that allows a rider to pedal at high cadence with smoothness and power.

                คุณสมบัติของนักจักรยานผู้มีกล้ามเนื้อขาที่มีความสามารถในการปั่นรอบขาจัดๆด้วยความนิ่มนวลไม่กระตุกกึกๆกั๊กๆ แม้จะนิ่มนวลแต่เปี่ยมไปด้วยพลัง

Tempo: Hard riding at a fast cadence.

                หมายถึง การฝึกหรือการแข่งที่ใช้ความเร็วหนักหน่วงและเร็วจัดๆ

Training effect: The result of exercise done at an intensity and duration sufficient to bring about positive physiological changes. These include increased lung capacity, increased number  and side of blood vessels, increased maximal oxygen consumption, reduction of body fat, improve muscle tone, increase blood volume, lowered resting pulse, etc.

                การฝึกที่ส่งผลในทางดีนั้น จะต้องมีสัมพันธ์กันทั้งความหนักและช่วงเวลาฝึกที่เหมาะเจาะลงตัวซึ่งส่งผลในทางพัฒนา ความสามารถของปอดในการหายใจดีขึ้น หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น เพิ่มจำนวนขึ้น(สำหรับลอดเลือดฝอย) ความสามารถในการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น น้ำหนักตัวลดลง ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักต่ำลง กล้ามเนื้อ

Ventilation : The movement of air in and out of the lungs, resulting in the oxygenation of blood.

                การหายใจเข้าและออก

Vital capacity : The great volume of air that can be expelled following the deepest possible inspiration.

                ปริมาตรของอากาศที่หายใจออกเต็มที่ ภายหลังที่หายใจเข้าเต็มที่แล้ว

Vitamins: Complex organic substances indispensable for normal body function and health maintenance. Vitamins act chiefly as regulators of metabolic processes and play a role in energy transformations. However, they are not sources of energy.

                หมายถึง สารอินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้น Metabolism

               ครับ….ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมิตรรักนักกีฬาทุกคนที่ได้คลิ๊กเข้ามาเปิด Web นี้  ทนายวิจิตรจึงได้เสียสละเวลาค้นคว้าเสาะหามันมาฝากครับ

                   อย่างไรก็ตาม หากมีส่วนใดผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ  ก็อย่างที่บอก ผมเรียนมาน้อย ศึกษามาก็ยังไม่มาก บทความที่เขียนก็มักจะยาวเป็นราวตากผ้า น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลอยกระจายบ้างก็ขอให้ปล่อยๆไป อย่าถือสาเลย

 

                                                                                                          ทนายวิจิตร

                                                                             19 ..45

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่3 ธ.ค.45<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>