<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_why_like_expensive_shoes.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> ทำไม?คนจึงนิยมรองเท้าราคาแพง

ทำไม ? คนจึงนิยมรองเท้าราคาแพง

 

รองเท้าเกือบทุกยี่ห้อเวลานี้มักจะผลิตในต่างประเทศ ส่วนมากจะเป็นประเทศที่ยากจน ประเทศทางแถบเอเซียผลิตมากกว่าประเทศแถบลาตินอเมริกา และแอฟริกา จะเป็นเพราะคนเอเซีย มีฝีมือมากกว่า ก็ไม่เชิง ประเทศที่มีโรงงานและผลิตได้มากที่สุด ก็คือประเทศจีนแน่นอนเพราะเมืองจีนมีแรงงาน กรรมกรมากที่สุด ค่าจ้างถูก และหาลูกจ้างง่าย คนต้องการมีงานทำ

รายงานของสปอร์ตติ้ง กู๊ด มานิวแฟเตอเรอร์ แอสโซซิเอชั่น  เผยเมื่อประมาณปี 1993 ว่า 86% ของรองเท้าในโลก ทำในประเทศเอเซีย เขาว่ารองเท้ากีฬา มีประเทศจีนผลิต 35 % เกาหลีใต้ 26  % อินโดนีเซีย 16  % และจีนเล็ก หรือใต้หวั่น 9 %   ปี1996 ที่ผ่านมาประมาณว่า เมืองจีนใหญ่ผลิตรองเท้าทั้งหมด 50 %  พอๆ กับตุ๊กตา เวลานี้จีนใหญ่ผลิตทั่วโลก 50 % ) ส่วนอีก 2 ประเทศ คือเกาหลี และอินโดนีเซีย เพิ่มอย่างดี 5 % ส่วนใต้หวันจะลดลง เพราะเอาไปจ้างประเทศอื่นผลิต เช่น ไทย  กัมพูชา เวียดนาม ลาว

รองเท้าจะผลิตในอเมริกาหรือจากประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายมันก็ดี หรือไม่ดีพอๆกัน แล้วแต่คนใช้จะมีศักยภาพแค่ไหน คนเก๋าหน่อย ก็ต้องซื้อยี่ห้อ " เมด อิน อเมริกา หรือ "เมดอินแจแปน " ที่ไปซื้อกันในอเมริกาคือยี่ห้อ " นิว บราลานซ์ " กันเป็นส่วนมาก ทั้งๆที่แพงสมกับ "เมดอินอเมริกา " แต่นักวิ่งในเมืองไทยนิยมยิ่งนัก มันทนทาน ใส่สบาย ระบายลมอบอ้าวเวลาวิ่งได้ดีอย่างยิ่ง  กระชับกอดรัดเท้าได้ถูกใจ และไม่รู้สึกอึดอัด น้ำหนักเบา และที่ดีที่สุดก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ซื้อมันในราคาแพงกว่ารองเท้ายี่ห้ออื่นๆ

รองเท้าไม่ว่าจะทำในสหรัฐหรือในต่างประเทศมันดีพอๆ กัน ก็เพราะแม้จะทำในต่างประเทศเขาก็มีวิศวกรควบคุมการผลิตให้ได้มาตราฐานของเขา และตามแบบของเขา คุณภาพจึงไม่ไปไหนเสีย ยังมีครบถ้วน แต่ราคาขายรองเท้าที่ทำจากประเทศอื่นๆ จะมีราคาถูกกว่ารองเท้าทำในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะค่าแรงมันตางกัน  คนมีเงินชอบซื้อของแพง เช่นเสื้อผ้ากีฬาที่ทำในสหรัฐจะมีราคาแพงกว่าทำจากประเทศอื่นๆ ครึ่งหรือเกือบครึ่ง  คนเล่นกีฬามักจะซื้อของแพงยิ่งดาราที่ตัวนิยมใช้เครื่องแต่งกายยี่ห้ออะไรแฟนก็ใช้ตามด้วย ที่มันขายแพงได้ก็เพราะคนอเมริกานิยมกีฬา และดาราในประเทศเขาก็บ้ากีฬา

สิ่งที่คนซื้อรองเท้าจะต้องรู้ก็คือ แม้รองเท้าจะมีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างไรและแค่ไหน แต่รูปเท้าของคนเราไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะเท้าของคนไทยยิ่งมีรูปร่างแปลกๆ มากมาย บางคนคิดว่าเท้าตัวเองเป็นเท้าที่ยืมเทวดามาใช้   บางคนคิดว่าเท้าตัวเองเหมือนเท้ากวาง หรือเท้าเสือ  เพราะฉะนั้นเมื่อไปซื้อรองเท้า มองมันแล้วชอบใจมันแล้ว อย่าเพิ่งซื้อ ต้องลองใส่ดูก่อนว่าดีไหม ถูกใจไหม ขยับแล้วมันคล่องตัวดีไหม กระชับกอดรัดเท้าเราอย่างไร โดยที่รองเท้ามักจะมีอะไร ต่ออะไรเหมือนกัน หรือคุณภาพพอๆ กัน ข้อแนะนำก็คือ ซื้อคู่ที่มีมีราคาถูกกว่า จะถูกกว่า เท่าไรก็เอาเถอะ มันดีพอๆกัน แล้วเรื่องอะไรจะไปซื้อคู่ที่แพงกว่า แต่ใส่ไม่ได้เรื่อง

รองเท้าที่ดีที่สุด ราคาพอสมควรควรใส่สบายและเอาเท้าสอดเข้าง่าย รวมทั้งดึงออกสะดวก ใส่วิ่งแล้วไม่มีปัญหากับเท้า ส่วนใส่แล้วจะวิ่งดีหรือไม่ดี มันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อม...

(จากนิตยสาร Jog&Joy กุมภาพันธ์ 2540 )

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.45<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>