การเดินระหว่างวิ่งแข่งขันทำให้เวลาดีขึ้น

 

บทความจากนิตยสาร SportsVision

การเดินระหว่างวิ่งแข่งขัน เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้นักวิ่งแข่งขันประสบผลสำเร็จในการวิ่งแข่งขันได้ง่ายขึ้น และยังทำเวลาได้ดีด้วย ฟังดูแล้วอาจขัดความรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ การเดินระหว่างวิ่งแข่งขันทำให้ควบคุมการวิ่งได้ง่ายขึ้น นักวิ่งแข่งขันมาราธอนซึ่งทำเวลาต่ำกว่า 3 ชั่วโมงท่านหนึ่ง ได้อธิบายว่าแทนที่จะวิ่ง 42.195 กิโลเมตรรวดเดียว เราแบ่งห้วงวิ่งอาจเป็นทุกจุดให้น้ำ เดินครั้งหนึ่ง จะทำให้เรามีกำลังใจในการวิ่งมากขึ้น ในการวิ่งมาราธอนจะเดินระหว่างแข่งขันไปตลอดเส้นทาง ตามตารางที่จะแสดงให้ทราบ ส่วนการวิ่งระยะ 5, 10.5, 21.1 กม. จะเดินระหว่างวิ่งแข่งขันในเส้นทางแรก ๆ เท่านั้น ครึ่งทางหลังเป็นการวิ่งแข่งขันตามขีดความสามารถปกติ ซึ่งจะพบว่าในครึ่งทางหลังเวลาจะชดเชยในเวลาที่เดินในครึ่งทางแรก และจะทำเวลาได้ดีกว่าปกติอีกด้วย (การเดินต้องเดินก้าวขายาว)

ตารางการเดินระหว่างวิ่งแข่งขันสำหรับนักวิ่งมาราธอน

เวลาที่ใช้

เวลาที่เดิน

5.30 ชม. หรือมากกว่า

5.00 ชม. – 5.29 ชม.

4.30 ชม. – 4.59 ชม.

4.00 ชม. – 4.29 ชม.

3.30 ชม. – 3.59 ชม.

3.16 ชม. – 3.29 ชม.

3.08 ชม. – 3.15 ชม.

2.50 ชม. – 3.07 ชม.

 

เดิน 1-2 นาที ทุก ๆ การวิ่ง 3 – 4 นาที

เดิน 1 นาที ทุก ๆ การวิ่ง 4 – 5 นาที

เดิน 1 นาที ทุก ๆ การวิ่ง 7 – 8 นาที

เดิน 1 นาที ทุก ๆ การวิ่ง 3 – 4 นาที

เดิน 1 นาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)

เดิน 30 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)

เดิน 15 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)

เดิน 10 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)

 

 

ตารางการเดินระหว่างวิ่งแข่งขันสำหรับระยะอื่น ๆ

ระยะทางที่วิ่ง เวลาที่เดิน
5 กม. – 10 กม.

10 กม. – 20 กม.

20 กม. ขึ้นไปแต่ไม่ถึงมาราธอน

เดิน 30 – 60 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง น้อยกว่า 1 ไมล์ (800-1,600 ม.)

เดิน 30 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)

เดิน 60 วินาที ทุก ๆ การวิ่ง 1 ไมล์ (1.6 กม.)