น้ำหนัก (กก.) 

เวลา (นาที) 

ชนิดการเดิน

 

คุณใช้พลังงาน แคลอรี่

ขอขอบคุณ :  เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน
ที่มา :
  http://www.healthnet.in.th