การแข่งขันไตรกีฬา แบบ Time Trial

ประกาศ

ตามที่ สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำโครงการจัดการแข่งขันไตรกีฬาแบบ Time Trial Triathlon ขึ้น เพื่อทดสอบความสามารถนักไตรกีฬาและผู้สนใจทั่วไปนั้น บัดนี้ได้มีผู้สนใจประสงค์ที่จะเข้าร่วมแข่งขันทดสอบด้วยเป็นจำนวนมากและได้ขอให้สมาคม ทำการปรับการแข่งขันให้น่าใสใจและให้ทุกคน ทุกระดับสามารถเข้าร่วมได้ สมาคมพิจารณาแล้วจึงได้ปรับแผนการแข่งขันใหม่ดังนี้

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อที่จัดลำดับชั้นของนักไตรกีฬาไทยทั่วประเทศ

    1. เพื่อการคัดเลือกตัวไปแข่งขันไตรกีฬาระหว่างประเทศ(โดยเฉพาะอย่าง
    2. ยิ่ง การแข่งขันไตรกีฬา ชิงแชมป์แห่งเอเชีย ที่เมืองซูโช สาธารณะรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2545 ซึ่งไทยจะส่งนักไตรกีฬาทีมชาติ, เยาวชนทีมชาติและทีมกลุ่มอายุ Friendly Group เข้าร่วมการแข่งขัน)

    3. เพื่อทดสอบความสามารถของนักไตรกีฬาไทยและชาวต่างประเทศที่

สนใจทุกกลุ่มอายุ

จำนวนครั้งที่ทดสอบ ทุกๆเดือน เดือนละครั้ง ในแต่ละปี รวม 10 ครั้ง ( ครั้งที่ 1 จัดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2544)

การแบ่งกลุ่ม 1. กลุ่มเยาวชนทีมชาติ(อายุไม่เกิน 19 ปี)และกลุ่มทีมชาติ

    1. กลุ่ม AGE GROUP ได้แก่ นักกีฬาผู้เล่นเพื่อสุขภาพและต้องการ

ทดสอบความสามารถของตน

นักไตรกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันทดสอบครั้งนี้จะได้รับการขึ้นบัญชีจัด

ลำดับชั้น ประกาศให้ทั่วประเทศได้รับทราบทั้งทางจดหมายข่าวและทาง Web site http://www.thairunning.com

วันเวลา ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2544 เริ่มเวลา 07.00 น. ครั้งต่อไปสำหรับ ปี 2545 คือ เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคมและเดือนสุดท้าย สิงหาคม

สถานที่ ตรงข้ามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต เบสท์ช๊อพ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ บ้านกร่ำ อำเภอ

แกลง จังหวัดระยอง อนึ่ง สำหรับสถานที่แข่งขันครั้งต่อๆไปนั้น อาจจะสลับกันไปทำการแข่งขันที่ สัตหีบหรือหัวหิน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ สมาคมจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆไป

ระยะทางการแข่งขัน

1. ระยะ OLYMPIC DISTANCE ว่ายน้ำในทะเล( 2 รอบ)ระยะทางรวม 1,500 เมตร จักรยานทางเรียบ( 2 รอบ) ระยะทางรวม 40 กิโลเมตรและวิ่งบนถนนเลียบชายหาด( 2 รอบ) ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร สำหรับกลุ่ม ทีมชาติ, เยาวชนทีมชาติ, กลุ่ม AGE GROUP และผู้สนใจอื่นๆ

2. ระยะ SPRINT DISTANCE ว่ายน้ำในทะเล( 1 รอบ) ระยะทาง 750 เมตร จักรยานทางเรียบ (1 รอบ) ระยะทางรวม 20 กิโลเมตรและวิ่งบนถนนเลียบชายหาด(1 รอบ) ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับกลุ่ม AGE GROUP และผู้สนใจอื่นๆ

ลักษณะการแข่งขัน จะแข่งขันแบบ Time Trial Triathlon ปล่อยตัวทีละคนหรือทีละคู่หรือทีละกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักไตรกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

นักไตรกีฬากลุ่มทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ จะต้องเข้าทำการแข่งขันเพื่อทดสอบรวม 10 ครั้งในระยะ OLYMPIC DISTANCE เท่านั้น ยกเว้นกลุ่ม AGE GROUP และผู้สนใจอื่นๆ จะเข้าร่วมกี่ครั้งก็ได้และระยะใดก็ได้ แต่การคิดคะแนนจะคิดตามระยะการแข่งขัน

การคิดคะแนน ในแต่ละครั้งนักไตรกีฬาผู้ทำเวลาร่วมน้อยที่สุดในแต่ละกลุ่ม จะได้คะแนนตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 ได้ 10 คะแนน, อันดับที่ 2 ได้ 9 คะแนน, อันดับที่ 3 ได้ 8 คะแนน, อันดับที่ 4 ได้ 7 คะแนน, อันดับที่ 5 ได้ 6 คะแนน, อันดับที่ 6 ได้ 5 คะแนน, อันดับที่ 7 ได้ 4 คะแนน, อันดับที่ 8 ได้ 3 คะแนน, อันดับที่ 9 ได้ 2 คะแนน อันดับที่ 10 เป็นต้นไปได้อันดับละ 1 คะแนน ในการแข่งขันเพื่อจัดลำดับนี้ นักไตรกีฬาผู้ใดทำคะแนนรวมได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ คะแนนรองลงมาอีก 2 อันดับจะได้รับโล่รางวัลอันมีเกียรติ นอกจากนี้ นักไตรกีฬาที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด 5 คนแรกของแต่ละกลุ่ม สมาคมฯจะนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก (โดยจะนำผลการแข่งขันประเภทนี้ไปรวมกับผลการแข่งขันไตรกีฬารายการต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้นทั่วประเทศ) ให้เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์แห่งเอเชียและสนามการแข่งขันระหว่างประเทศในนามทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย / กลุ่มอายุทีมชาติไทย

การประกาศผล หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน จะแจ้งผลการตัดสินให้ทราบทางไปรษณีย์และทาง http://www.thairunning.com

ค่าสมัคร สนามละ 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกการแข่งขันคนละ 1 ตัว

การรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแสดงความจำนงได้ด้วย โทรศัพท์หรือจดหมายไปที่ สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย 76/8 ม.4 เสนานิคม 1 จระเข้บัว ลาดพร้าว กทม.10230 โทร.02-5784515 01-4843335, 01-3103016 Fax: 02-5780863 Email: trithai@asianet.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 21 กันยายน2544

ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2544

 

วิจิตร สิทธินาวิน

นายกสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย