วิ่งชะลอสังขาร

 

สังขาร ไม่เที่ยงแท้

อยากถนอม ไว้นานนาน

สุขภาพ ที่ดีจริง

แรงดี มีกำลัง

จงออก กำลังกาย

ช่วยชลอ ความชรา

อยากอยู่ อย่างเป็นสุข

จงวิ่ง กันเข้าไว้

ความเครียด ก็ผ่อนคลาย

รูปร่าง ไม่อ้วนพี

หัวใจ ก็แข็งแรง

ยามชรา เดินยืนนั่ง

โรคภัย ไม่ค่อยมี

ป่วยไข้ ก็หายไว

ทราบแล้ว วิ่งเถิดหนา

จะช่วย ให้สังขาร

ย่อมผันแปร ไปตามกาล

อย่าเกียจคร้าน ออกกำลัง

นั่นคือสิ่ง ที่มุ่งหวัง

มีค่าดั่ง ทรัพย์ล้ำค่า

ทำกันไว้ ดีหนักหนา

ได้ดีกว่า ยาใดใด

ปราศจาก ทุกข์ปลอดภัย

รับรองได้ สุขภาพดี

จิตสบาย กายสุขี

พุงไม่มี หุ่นดีจัง

ปอดขาแข้ง มีกำลัง

ยังทำได้ ดั่งตั้งใจ

สุขภาพดี จิตแจ่มใส

อายุขัย ยืนยาวนาน

อย่าชักช้า อย่าเกียจคร้าน

แข็งแรงปาน หนุ่มสาวเอย

( จาก นิตยสารกีฬา Jog&Joy ฉบับที่38 มิถุนายน 2541 โดย น.พ.ไพวงศ์ สวนดอก )