พลังทางเพศกับการวิ่ง

                                เราถือว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพ  นั้นจะทำให้พลังงานทางเพศดีขึ้นอย่างแน่นอนทั้งสองเพศ  

 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม

                                แต่ถ้าทำมากจนเกินไป   จะทำให้มีผลในทางตรงกันข้าม  เกิดขึ้นได้เช่นกัน ได้มีการวิจัยพบว่า ผู้ชายที่วิ่งมากๆ

 คือ วิ่งเกินสัปดาห์ละ 40 ไมล์ ( 64 กิโลเมตร )    จะมีระดับของฮอร์โมนเพศชาย ( เทสโทสเทอร์โรน) ลดลง

                                เพราะฉะนั้นโปรดระวัง    อย่าวิ่งมากเกินไปจนกระทบกระเทือนพลังทางเพศ      

วิ่งเพียงวันละประมาณ 3 ไมล์ ( 4.8 กิโลเมตร )      ก็เพียงพอแล้ว 

เพราะการวิ่งมากจนเกินไป        นอกจากจะทำให้ระดับฮอร์โมนเพศลดลงแล้ว        ยังทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย

 เหมื่อยล้า และเหนื่อยหน่าย      ไม่สามารถปฏิบัติการทางเพศได้อย่างคึกคัก    และเข้มแข็งเท่าที่ควร

 แต่สำหรับผู้ที่มีพลังทางเพศมาก ๆ    การวิ่งหรือการออกกำลังกายโดยทั่วๆ ไป   

 ก็สามารถช่วยให้คลายความหมกมุ่นในทางเพศได้

 

จากหนังสือ คู่มือป้องกัน - ฟื้นสมรรถนะแด่ผู้ที่รักการวิ่ง บาดเจ็บจากการวิ่ง

โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ( เลขานุการฝ่ายการแพทย์การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย)