<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\running_tip.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> เคล็ดลับนักวิ่ง (อย่าซีเรียส)

ผู้เข้าชม (ตั้งแต่ 19 ม.ค. 45) : <% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

เคล็ดลับ...นักวิ่ง

 

จงปั้นหน้าท่าทางอย่างนักปราชญ์

ต้องวางมาดแสนรู้ดูคมขำ

ทำตัวให้นายเห็นเป็นควายดำ

พร้อมจะทำตามใจนายทุกคน

 

เคยทำผิดคิดร้ายจิตใจต่ำ

เคยระยำทำไว้อย่างไปสน

เก็บความชั่วเลวร้ายไว้กับตน

อย่าให้คนรู้ไส้ความไม่ดี

 

แล้วประจบสอพลอขอตำแหน่ง

คอยเลียแข้งเลียขาอย่าหน่ายหนี

ถ้าทุนหนักควักใส่ใช่ของฟรี

ญาตินายมีอย่าเผลอต้องเปรอปรน

 

ควรเช้าถึงเย็นถึงพึ่งหลังบ้าน

บริการชิดใกล้จะได้ผล

เพื่อนร่วมงานก่นด่าต้องหน้าทน

ให้อดทนจนได้ตำแหน่งมา

 

อย่าลืมฝ่ายการเมืองเรืองอำนาจ

สุดท้ายอาจพลาดได้ไม่ไปหา

ปฏิบัติจัดครบจบตำรา

ที่ใฝ่หาสมหวังดังตั้งใจ

 

เมื่อสำเร็จสมใจได้ตำแหน่ง

ลูกน้องแย่งขอสนิทมาชิดใกล้

สั่งซ้ายหันขวาหันได้อย่างใจ

เป็นรุ่นใหม่ควายดำทำเหมือนเดิม

 

ควายชั้นดีมีหรือจะท้อถอย

ต้องตามรอยคอยคิดเทคนิคเพิ่ม

เร่งสรรหาปัจจัยใส่เพิ่มเติม

ครบสิ่งเสริมเริ่มซิ่ง..วิ่ง..สบาย

 

เรื่องการงานใส่ใจไร้สาระ

จงมานะ..วิ่ง..เต้นเถิดสหาย

เมื่อเข้าใจอย่าช้ามันท้าทาย

ขอให้ควายโชคดีปีนี้เทอญ

 

.......วัดทุ่งควายดำ ตำบลกระบือชุม.....