จะให้ลูกเราวิ่งบ้างดีไหม?

โดย...กฤตย์  ทองคง

 

 

(หมายเหตุ จากนิตยสาร Running ฉบับที่62สิหาคม 2538 เขียนโดย...  กฤตย์ ทองคง )