การวิ่งให้เร็วขึ้น

 

การวิ่งให้เร็วขึ้น  มีความสำคัญอยู่ 2 ประการ  คือ การเพิ่มแรงที่สัมผัสพื้นที่ดินและลดเวลาเท้าสัมผัสพื้น มีวิธีให้ปฏิบัติอยู่ 3 ประการ ดังนี้

1. วิ่ง  Stride ( วิ่งก้าวยาว ยกเข่าสูง ลงปลายเท้า ) ระยะประมาณ 150 เมตร 4-6 เที่ยว สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สถิติการวิ่งจะดีขึ้น

2. กระโดด 2 ขา กระโดดแต่ละครั้งไม่ต้องให้ไกลมากให้ทรงตัวได้  ให้ได้ระยะทางในการกระโดดแต่ละเที่ยวประมาณ 20 เมตร กระโดดจนชำนาญแล้วในมือจะถือ dumbbell  น้ำหนักเบาๆ ไว้  ทั้งสองข้างก็ได้  การกระโดด 2 ขา จะสร้างพลังและความเร็ว

3.วิ่งเท้าเร็ว เหมือนกับการวิ่งลงไปบนถ่านไฟที่ร้อน  ใช้เวลาในการวางเท้าสัมผัสพื้นให้น้อย ในการซ้อมวิ่งลงเท้าหน้า ยกเข่าให้เร็ว Stride  ประมาณ 100 ก้าว  ในการฝึกซ้อมแต่ละเที่ยว

       ทั้ง 3 ท่า ซ้อมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง  สถิติการวิ่งจะดีขึ้น

        หมายเหตุ  จะซ้อมท่าละกี่เที่ยวให้พิจารณาความแข็งแรงของผู้ฝึกซ้อม (ผู้แปล )

 

(  จาก Sport Vision   ก.ค. 2544  แปลโดย..."เจ้าเก่า " (บุ่งตาหลัว) แปลจาก Three simpla ways to get faster from Runner's World May 2001)