ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28มิ.ย.50

ความกล้าหาญในนักวิ่ง

 

โดย   กฤตย์  ทองคง

 

               เรานักวิ่ง  ต้องมีความกล้าหาญ  กล้าที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมา  ตนเองอ่อนซ้อม  ไม่ว่าจะเป็นการใส่แผนฝึกให้จริงจังอย่างไม่พอเพียง  หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภารกิจมาก  ปลีกเวลาได้ลำบาก  ที่ธรรมชาติมันก็ไม่ปรานี  มันไม่เคยฟังคำแก้ตัวของเราว่า  งานเยอะ  ติดกิจธุระต่างๆ  มาซ้อมตามกำหนดไม่ได้  ธรรมชาติมันให้ความอ่อนฟิตเข้ามาแทน

                ที่ออกวิ่งไปได้ไม่กี่น้ำก็เหนื่อยแล้ว  กับความเร็วเท่าเดิม  ทำไมมันถึงเหนื่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้  นี่ถ้าไม่คาดนาฬิกาไว้ ก็ไม่รู้นะนี่

                ดังนั้นเราต้องกล้าที่จะยืดอก  เผชิญรับสถานการณ์ฝีเท้าตกด้วย  และถ้าคุณได้แสดงความกล้าหาญถึงขั้นนี้แล้ว  กุศลก็จะส่งให้คุณปรับระดับความคาดหวังของตนเองเสียใหม่ว่า  ในสนามข้างหน้าที่หมายตาไว้  ก็ไม่ต้องไปหรือไปด้วยความคาดหวังความเร็วเสียใหม่

                คนกล้าหาญไม่ควรจมอยู่กับน้ำตาฉันใด  นักวิ่งผู้กล้าย่อมจะไม่ฟูมฟาย  เฝ้าแต่ตัดพ้อ  บ่นโทษโน่นโทษนี่  แต่รีบแสวงหาหนทางและโอกาสที่เขาจะได้มาอย่างไร  จะได้มีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้น  แม้จะต้องเปลี่ยนความเคยชินที่ทำให้ไม่สะดวกก็ตาม

                การพร่ำบ่นและโทษโชคชะตามันมิอาจแก้ปัญหาที่เรามีได้เลย  ให้เพียรตระหนักรู้ว่า  กว่าที่ความฟิตร่างกายจะเพิ่มความสามารถขึ้นมาทีละนิ้ว  ทีละเซนต์  มันช่างยากลำบากและต้องอดทนอยู่กับความพากเพียรเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันนานๆ

                โชคดีที่เราได้มีโอกาสพบเห็นสิ่งที่แชมป์ทุกรายพบมา  จึงได้เห็นว่า กว่าจะถึงวันขึ้นโพเดี้ยมได้  มันต้องมีอะไรที่มากกว่าที่คิดไว้

                และมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องลากสังขาร  ฝืนภารกิจ ยอมให้เกิดความเสียหาย  กัดฟันจนเจ็บปาก  ฝ่าทะลุอุปสรรคจนห้อเลือดเพื่อให้การฝึกวิ่งได้ตามแผน  ถ้ามันเหลือกำลังลากนัก  ถ้าต้องระหองระแหงกับครอบครัวที่ให้เวลาเขาน้อยลง หรือ เขาไม่เข้าใจ  ก็ควรถอนออกจากเป้าหมายเดิม  ที่อยากจะเรียกชื่อเสียใหม่ว่า  “ปรับระดับเป้าหมายใหม่”  มากกว่า แม้กระทั่งลองเลื่อนมันออกไป  วันพระไม่ได้มีหนเดียว  กาลเวลาและโอกาสข้างหน้ารอคอยอยู่  หากรักกันจริง  เราย่อมได้เจอกันเสมอบนลู่วิ่ง

                โปรดตระหนักว่า  การวิ่งต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปเกื้อหนุนช่วยชีวิตเราให้สบายขึ้น  แข็งแรงขึ้น  แจ่มใสขึ้น  อย่าให้การวิ่งเป็นเครื่องถ่วงชีวิตให้มีแรงเสียดทานมากโดยไม่จำเป็น และอย่าพยายามทำตัวเป็นผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ  Perfectionist  ถ้าฉันเกาะแผนฝึกความเร็วไม่ได้  ฉันก็เลิกวิ่ง  ไม่จำเป็นที่จะมีบุคลิกแบบตะบึงตะบอนเป็นเด็กอมมืออย่างนั้น

                การวิ่งมีเป้าหมายมากมายให้เลือกปรับระดับและหมุนปุ่มโวลุ่มให้เหมาะกับความเป็นเราในช่วงเวลาต่างๆให้ดี

                และหากเมื่อได้ปรับลดปุ่มโวลุ่มลงเช่นนั้นแล้ว  อย่านึกว่าเราสิ้นไร้ซึ่งโอกาสแสดงความกล้าหาญ  ยังครับ..ยัง  เรายังต้องแสดงความกล้าหาญออกมาอีกครั้งด้วยความกล้าที่จะออกมาเริ่มต้นใหม่  เมื่อหมดภารกิจหรืออุปสรรคนั้นๆไปแล้ว  มีนักวิ่งเป็นจำนวนมาก  รู้สึกเจิ่น และท้อถอย แล้วก็ลืมความใฝ่ฝันในการวิ่งนั้นหลังจากเวลาที่ผ่านเนิ่นนานเกินไป

                จะเป็นอย่างนั้นได้  นักวิ่งจะต้องมีแผนการณ์ล่วงหน้าว่าภายในระยะเวลานั้น  ภารกิจน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี  เราจะกลับเข้าไปเอาจริงเอาจังใหม่ได้เมื่อ  เดือน     พ.ศ.     โดยมีเป้าหมาย     เพื่อให้เป็นไปตามนั้น ฉันจะฝึก  (ชนิดแผนฝึกอะไร)  และ                 ให้เห็นผล  (จุดหมายเฉพาะหน้านั้น)  ภายใน     เดือน     พ.ศ.     โดยจะปรึกษา  (ใคร)  อ่านหนังสือ  (เล่มไหน)  ขอความช่วยเหลือแนะนำจาก  (ใคร)  วิ่งซ้อมกับ  (ใคร)  แล้วจะได้ทำไปตามนั้น

                อย่าเพียงแต่ตั้งแต่เป้าหมายลอยๆ เช่น  ฉันจะวิ่งให้ดีขึ้นในอนาคต  อย่างนี้คุณก็จะไม่ได้เริ่มต้นสักที  แต่ที่ว่าจะอะไรข้างต้นนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว  ไม่ใช่เถรตรง  เราส่วนใหญ่ขาดความกล้าหาญก็ตรงนี้  ไม่กล้าที่จะกำหนดลงไปชัดแจ้งว่า  อะไร  เมื่อไร  อย่างไร  เพราะกลัวความผิดพลาดและล้มเหลว  จึงขอตั้งไว้แบบเลื่อนลอย  เพื่อจะได้มีช่องว่างไว้สำหรับใส่ข้อแก้ตัวต่างๆหรือเลื่อนเงื่อนไขเวลาไปเรื่อยๆ  ก็เพราะฉันไม่ได้กำหนดไว้นี่นา

                ความกล้าอีกประการหนึ่ง  คือความกล้าหาญที่จะออกปากชื่นชมเพื่อนนักวิ่งที่มีฝีเท้าพัฒนาขึ้น  ก็อย่างที่รู้ๆกัน  ของอย่างนี้ ไม่มีฟลุ้ค  เขาก้าวหน้าขึ้นมาได้เพราะวินัยและพากเพียร  จงให้ความเคารพในการปักใจแน่วแน่ของเขาและในการนี้เราอาจได้คำแนะนำจากเพื่อนคนนั้นได้  ในประสบการณ์ที่เขาเคยพบมาและฝ่าฟันมันออกมาได้

                จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ  เราต้องชื่นชมตัวเขาอย่างจริงใจจากภายใน  เมื่อทำได้ถึงขั้นนี้  เราย่อมอ่อนน้อมถ่อมตัวโดยอัตโนมัติ  ไม่ใช่ถ่อมเพื่อแสดงว่าฉันถ่อมตัวตามกฎมารยาทที่ระบุว่าสาธุชนพึงถ่อมตัว  แต่เป็นการเล็งเห็นผู้อื่นในสายตาว่าเขามีคุณความดีและพากเพียรอย่างจริงจัง..จริงใจ

                สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ขาดหายกันมากในวงการทุกวันนี้  เมื่อเรากล้าหาญในการวิ่งได้  เราย่อมจะมีความสมาร์ทกับชีวิตจริงๆที่ท้าทายกับอะไรก็ได้ที่ยากลำบากขึ้น  เราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจเสมอ  เป็นพ่อแม่ที่จะเป็นตัวอย่างแก่ลูกได้ดี  และเป็นนักวิ่งที่น่ารักของวงการเรา

 

21:50  น.

11  ตุลาคม  2548