<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_plan_marathon01_krit.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> plan_marathon01

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 7พ.ค.48<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

แผนฝึกวิ่งมาราธอนสำหรับนักวิ่ง สามระดับ
 
โดย   กฤตย์   ทองคง
 
 
                               เนื่องจากนักวิ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันในความสามารถ ดังนั้น
เพื่อให้แผนฝึกมาราธอนเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก
ผู้เขียนจึงจำแนกข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้น ตลอดจนตารางวิ่ง ออกเป็น 3
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1)            แผนวิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
2)            แผนวิ่งสำหรับผู้มีฝีเท้าปานกลาง
3)            แผนวิ่งสำหรับนักวิ่งผู้มีความสามารถสูง
 
 
 
แผนฝึกวิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
 
               สำหรับผู้เริ่มต้น หรือยังไม่เคยมีประสบการณ์วิ่งไกลเป็นพิเศษมาก่อน
ผู้เขียนไม่ขอแนะนำให้วิ่งมาราธอน
ด้วยว่ามันเป็นระยะที่ไกลต้องใช้กำลังอดทนมหาศาลอย่างที่คุณไม่เคยมาก่อนในชีวิต
เกินระดับของผู้ที่เพิ่งริเริ่มมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
               ซึ่งถ้าจะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วล่ะก็ เราควรจะวิ่งเพียงสักกี่กิโลดี ประเด็นนี้
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำเฉลยไว้ที่ ไม่น่าจะเกินวันละประมาณ 5 ก.ม. ในคาบระยะ 5
วันต่อสัปดาห์ และจะต้องเป็นความเร็วที่ช้าอีกด้วย
               ถ้าเป็นเช่นที่ผู้เขียนกล่าว การที่พวกเขาวิ่งมาราธอนกันนั้น
เขาวิ่งเพื่ออะไรกันเล่า ตอบอย่างย่นย่อได้ว่า พวกเขามีนิสัยและรสนิยม Looking
for the stars ชอบแสวงหาอะไรที่ยากๆและลงมือจัดการกับมัน
เพื่อความภาคภูมิใจอะไรลึกๆ และเก็บเอาไปเล่าให้ผู้ที่เขารักฟังอย่างน่ายินดี
ด้วยเหตุที่ชีวิตประจำวันของพวกเขานั้น ชักสบายเกินไปเสียแล้ว
แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดทำใจที่จะไปขุดดินแข่งกัน
ก็เลยกระหายอะไรๆที่เงินทองไม่สามารถซื้อหาได้ เช่นเดียวกับกิจกรรมไต่ผาสูง
แม้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสูงส่งถึงชีวิต
แต่บางอย่างข้างในลึกๆก็กระซิบส่งให้พวกเขาไปเสี่ยงกันอยู่
แม้จะไม่เห็นเพื่อนฝูงกลับมา นึกว่าจะเข็ดจะกลัว แต่ก็เปล่า
               มาราธอนนั้น เมื่อกล่าวอย่างถึงที่สุด มันประกอบไปด้วยมิติทางจิตใจ
ไม่น้อยไปกว่ามิติทางร่างกายเลย
ดังนั้น ประการแรก จงตอบตัวเองก่อนให้ได้ว่า ฉันกำลังจะลงมาราธอนไปเพื่ออะไร
ถ้ามีเป้าหมายเพื่อสุขภาพ ตรงนี้ คงไม่ใช่คำตอบของคุณแน่
แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร คุณไม่ต้องตอบให้ผู้เขียนทราบออกมาดังๆ
แค่ตอบอย่างเงียบๆในใจ เพื่อให้คุณตระหนักในความต้องการแน่นอนของตัวเอง
หรือแม้กระทั่งคุณอาจกลั่นกรองคำตอบตัวเองยังไม่ชัดเจน ก็ไม่เป็นไร
เป้าหมายที่ผู้เขียนถามคุณว่าลงมาราธอนไปเพื่ออะไร
ก็เพื่อให้คุณหยั่งความต้องการของตัวเองว่าคุณต้องการมันจริงๆนั่นเอง
               และไม่ว่าคำตอบของมันจะเป็นเช่นไร
เรามีวิธีที่ทำให้คุณโขยกร่างกายไปได้ไกลถึง 42.195 ก.ม. ได้อย่างรอดชีวิต !
แม้จะเข็ดขยาดไปบ้างแต่ก็เพียงสักพัก และรับประกันได้ว่า อีกไม่นาน
คุณก็อยากรนหาที่อีก ณ จุดนั้น คุณเชื่อได้ว่า
คุณติดกับดักวิ่งไปเรียบร้อยแล้ว คุณจะเป็นนักวิ่งตลอดไป
               และตรงนี้เองคือข้อดีที่เราควรลงมาราธอนนั่นเอง
               โปรแกรมฝึกวิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ อาจมีผู้สนใจเข้ามาลองนำไปปฏิบัติดู
มีความสามารถที่หลากหลายระดับ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ความแตกต่างระหว่าง Top fast
beginner กับ Top slow beginner กันถึง 2
ช.ม.จึงเป็นการไม่ง่ายที่จะให้แนวปฏิบัติไว้กับมือใหม่ทุกราย
ที่บางรายอาจร้องยี้ว่าหนักไป บ้างก็ยี้ว่า เบาไป
 
               เอาเป็นว่า ผู้เขียนวางระดับความสามารถพื้นฐานคาดว่า ระดับนี้
น่าจะเป็นผู้ที่
1)            มีระยะทางวิ่งสะสมสัปดาห์ละ 10 ก.ม. – 40 ก.ม.
2)            ไม่เคยลงมาราธอนมาก่อน
3)            เคยวิ่งต่อเนื่องกันในครั้งเดียวไม่น้อยกว่า 10 ก.ม. ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
               ไม่ว่าซ้อมหรือแข่ง
4)            ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลมาก่อน และไม่ฝันถึงด้วย
5)            สุขภาพปานกลาง ปราศจากโรคประจำตัว และไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลย
ก่อนมาวิ่ง

next