ควรให้เด็กวิ่งระยะไกลหรือไม่

                                                      

                      ปัจจุบันมีเด็กวิ่งระยะไกล     เพื่อสุขภาพกันมาก       โดยการถูกชักชวน และเข้าร่วมแข่งขันวิ่งระยะไกล ถึงแม้จะมีเด็กที่วิ่งได้ก็ตาม        แต่ก็ควรกระทำอย่างระมัดระวังให้มาก ๆ       เพราะจะเกิดอันตรายได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี    ถ้าวิ่งมากไป       จะทำให้เกิดอาการเจ็บที่ด้านหน้า ตอนบนของกระดูกหน้าแข้งได้        ทำให้เห็นเป็นปุ่มกระดูกนูนขึ้น       อาจมีการหลุดของชิ้นกระดูกบริเวณนั้นได้ มีอาการเจ็บปวดเสียวอยู่ตลอดเวลา            

                     เมื่อวิ่งหรือเดินเร็วในผู้ใหญ่ ก็สามารถพบปุ่มกระดูกที่นูนบริเวณหน้าแข้งตอนบนได้         ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการบาดเจ็บในวัยเด็กนั่นเอง บางครั้งต้องรักษาโดยการผ่าตัด เอาชิ้นกระดูกนั้นออกจึงจะหายได้ ในเด็กอายุระหว่าง 8 - 15 ปี         จะมีอาการปวดที่หลังส้นเท้า เดินกระเผลก จากการที่วิ่งมากไป ทำให้เอ็นร้อยหวาย ที่เกาะบริเวณกระดูกส้นเท้านั้นดึงหรือกระตุก เกิดการอักเสบขึ้น ถ้าเป็นมากขึ้นไปอีก จะถึงกับดึงให้มีการแยกของกระดูก ที่สร้างการเจริญเติบโต ฉะนั้นอาจทำให้การเจริญเติบโตของส่วนนั้น มีความผิดปรกติได้

                      ดังนั้นการวิ่งเพื่อสุขภาพในเด็ก     จึงไม่ควรบังคับเด็ก ควรวิ่งแต่พอดี        ในแง่ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่า            ในการแข่งขันวิ่งระยะไกล บางแห่ง จึงมีการ กำหนดอายุ ของผู้เข้าแข่งขัน           เช่นห้ามอายุน้อยกว่า 18 ปี       เข้าร่วมการแข่งขันเป็นต้น       นอกจากนี้การบังคับเด็ก อาจทำให้เด็กเกลียดการออกกำลังกายไปเลย

 

( จากหนังสือ บาดเจ็บจากการวิ่ง โดย รศ.นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ )