<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_krit_thongkong.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> รวมบทความ กฤตย์ ทองคง

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 48<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

รวมบทความดีดี

ของ... กฤตย์ ทองคง

ที่

รายชื่อบทความ

ที่

รายชื่อบทความ

1 มาราธอนในอีกมุมหนึ่ง 2 ด้วยความเข้าใจทุกสิ่งจึงสดชื่น
3 Surge อะไรคือ เซอร์จ ? สำคัญขนาดไหน ? 4 วิ่งนี่....มันอยู่ที่ใจ
5 จะให้ลูกเราวิ่งบ้างดีไหม? 6 น้าต่างแห่งโอกาส
7 แผ่วปลาย 8 แฮมสตริง หรือ ไซติกา
9 แผนฝึกวิ่งมาราธอนนักวิ่งสามระดับ 10 ตารางวิ่งมาราธอนนักวิ่งฝีเท้าระดับกลาง
11 เคนย่าทัวร์ 12 เหนื่อยเร็ว
13 วิ่งยาวอย่างไรดี 14 อย่าเล่นของหนักแต่ต้นมือ
15 เมี่ยงคำ 16 แผนฝึกด้วยระยะเวลา
17 จุกเสียดขณะวิ่ง 18 มาราธอนต่อมาราธอน1
19 มาราธอนต่อมาราธอน2 20 ผมไม่เคยลงวิ่งรุ่น30เลยครับ
21 ตารางฝึกซ้อมประจำวัน ของ กฤตย์ ทองคง 22 นักวิ่งกับพรสวรรค์
23 วิ่งสด 24 สัปดาห์สุดท้ายก่อนมาราธอน
25 แผนโปรแกรมฟื้นตัวหลังมาราธอน 26 Cortisone-คอร์ติโซน
27 วิ่งบนพื้นหญ้า 28 กีฬาช่วยให้เด็กเอาตัวรอดได้
29 ของฝากสำหรับผู้รักอัลตร้ามาราธอน 30 คุณยายโรส
31 ความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับจังหวะก้าว 32 แง้มใจ
33 การฝึกหนักที่พอดี