เป็นลมหรือบ๊องวิ่งชนกำแพง

 

เป็นลม ( Fainting )

เป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดต่ำ จะทำให้ใจสั่น มือไม้สั่น หน้ามืด ตาลาย เหงื่อออกเย็นๆ และเป็นลม เนื่องจากขณะวิ่งร่างกายเหนื่อยมาก น้ำตาลในเลือดจะต่ำลง สมองได้รับน้ำตาลน้อย ทำงานต่อไปไม่ไหวจึงเกิดอาการดังกล่าว

การปฐมพยาบาลและการรักษา

เมื่อเกิดเป็นลม ให้พักในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ ไม่ร้อน ให้ดื่มน้ำหวานเย็น ๆ จะทำให้อาการดีขึ้น พักผ่อนชั่วครู่ อาการจะหายไป

การป้องกัน

1.  ฝึกวิ่งสม่ำเสมอ ให้ร่างกายมีความอดทน

2.  ทานอาหารที่ถูกต้องตามเวลาไม่ปล่อยให้หิว

3.  วิ่งระยะไกลควรมีท๊อฟฟี่หวาน ๆ สำรองไว้อมเป็นระยะ สำหรับในนักวิ่งที่ชอบเป็นลม

วิ่งชนกำแพง ( Hitting the Wall )

หมายถึง การหมดเรี่ยวแรงขณะวิ่งถึงกับก้าวขาไม่ออก ขาอ่อน รู้สึกหนักไปหมดเหมือนมีอะไรมาฉุดไว้ แต่ไม่มีความเจ็บปวด เกิดจากมีการเผาผลาญกลัยโดเจน ( คาร์โบไฮเดรต ) หมดไป ขณะวิ่งเมื่อมีอาการ แล้วยังฝืนต่อไป ร่างกายจะมีการเผาผลาญส่วนอื่นต่อไป เช่น ไขมัน น้ำตาล หรือแม้แต่กล้ามเนื้อตัวเอง จะเจ็บปวดต้องพักฟื้นนานกว่าจะหาย

การปฐมพยาบาลและการรักษา

เมื่อมีอาการวิ่งชนกำแพงให้หยุดพัก และอยู่ในที่โล่ง เพื่อได้อากาศบริสุทธิ์ ถ้ามีอาการมากอาจจำเป็นต้องให้ออกซิเจน และต้องพักฟื้นจนพอมีกำลังและเริ่มฝึกวิ่งต่อไป

การป้องกัน

1.  ฝึกซ้อมให้เพียงพอ

2.  เพิ่มปริมาณกลัยโดเจน   การกินอาหารคาร์โบไฮเดรต    เช่นพวกแป้งและน้ำตาล   ให้เพียงพอก่อนการแข่งขัน 1 วัน ในรายที่ฝึกสม่ำเสมอทุก ๆ วัน และทานอาหารคาร์โบไฮเดรตมากพอทุก ๆ วัน    จะมีกลัยโดเจนปริมาณมาก เสี่ยงต่อการเกิดการวิ่งชนกำแพงได้น้อย

 

( หนังสือ คู่มือป้องกัน-ฟื้นสมรรถนะแด่ผู้รักการวิ่ง บาดเจ็บจากการวิ่ง

โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ เลขานุการฝ่ายแพทย์การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย)