อย่าแต่งงานกับสาวอาชีพ อะไร

หนุ่มใหญ่     :         ไอ้น้องชาย  จำไว้นะ  อย่าแต่งงานกับสาวอาชีพ โอเปเรเตอร์
                                                          และสาวนักวิ่งล่ะ

หนุ่มน้อย     :         อ้าว ! ทำไมล่ะพี่

หนุ่มใหญ่     :         ก็พวกโอเปอเรเตอร์ จะบอกแต่ให้ "คอยสักครู่นะค่ะ"

หนุ่มน้อย     :         แล้วพวกสาวนักวิ่ง หล่ะพี่

หนุ่มใหญ่     :          พวกนี้ยิ่งแล้วใหญ่ แม่เจ้าประคุณ จ้องทำแต่สถิติ  พอท้าย ๆ ยังให้เราเร่ง SPEED อีก เฮ้อ ! หืดขึ้นคอ  ! ! !

หนุ่มน้อย     :        ? ! ? ! ? !?