<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_cold_muscle.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> เมื่อใดกล้ามเนื้อต้องการความเย็น

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 46 <% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

เมื่อใดกล้ามเนื้อต้องการความเย็น

 

เรื่องโดย...อ.สุรศักดิ์ ศรีสุข
นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนถ้าต้องทำงานหนักเกินไปเช่น กล้ามเนื้อน่องที่เดินหรือยืนนานเกินไป กล้ามเนื้อคอที่ก้มอ่านหรือเขียนหนังสือ กล้ามเนื้อหลังที่ก้ม ๆ เงย ๆ ตลอดทั้งวัน ฯลฯ หรือถ้าได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ เช่น หกล้ม ข้อเท้าแพลง ข้อมือซ้น สิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรกคือ ต้องหยุดพักกล้ามเนื้อส่วนนั้น แล้วยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจ (ในกรณีที่เกิดอาการบวม) จากนั้นใช้ความเย็นประคบทันที

 

ทำไมต้องใช้ความเย็น

 

“ความเย็น”จะช่วยให้หลอดเลือดที่ผิวหนัง และบริเวณใกล้เคียงตีบตัวช่วยหยุดการออกของเลือด ป้องกันเลือดคั่งระหว่างเซลล์อันอาจจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้ ช่วยลดอุณหภูมิของผิวหนังและเนื้อเยื่อให้เย็นลงจนถึงระดับหนึ่ง จนเกิด
ปฏิกิริยาป้องกันการตายของเซลล์เนื้อเยื่อ ที่เรียกว่า Hunting Reaction คือหลอดเลือดจะขยายตัวออก ผิวหนังจะแดงขึ้น ความเจ็บปวด อาการบวม อาการอักเสบ และอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อจะทุเลาลง

 

วิธีรักษาด้วยความเย็น

 

• ใช้ความเย็นจากน้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำเย็นประคบ อาจรู้สึกบรรเทาเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่ทั้งน้ำแข็งและผ้าชุบน้ำเย็นจะหมดความเย็นลงเนื่องจากทันทีที่อุณหภูมิความเย็นในการรักษาไม่อยู่ในระดับที่แน่นอนการรักษาบรรเทาอาการก็จะไม่เกิดผล

• แต่ถ้าใช้ยาทาบรรเทาที่มีตัวยาเมนทอล ให้ความเย็น นวดตัวเบา ๆ บริเวณที่มีอาการจะช่วยคลายอาการเจ็บปวดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

• ในกรณีที่เป็นตัวยา สามารถใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

 

ทำอย่างไรให้ความเย็นมีประสิทธิภาพการรักษามากที่สุด

 

• ควรใช้ความเย็นรักษาทันทีที่กล้ามเนื้อมีอาการอักเสบ บวมแดงร้อนมาก ๆ

• ควรเลือกใช้ชนิดของความเย็นที่มีคุณสมบัติการรักษามากกว่าแค่การให้ความรู้สึกเย็นอย่างเดียว เช่น “น้ำแข็ง” ขณะประคบจะรู้สึกเย็นจัดจนถึงชา แต่ทันทีที่ละลายกลับไม่ได้ช่วยในการบรรเทาอาการ เนื่องจากปราศจากตัวยาในการรักษา

• ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาทาภายนอกในรูปแบบของเนื้อเจลที่มีตัวยาให้ความเย็นเช่น เมนทอล ดีกว่าเพราะในขณะที่เริ่มทาตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่มีอาการทันที ช่วยบรรเทาอาการได้อย่างตรงจุด และสามารถพกติดตัวทารักษาได้บ่อยครั้งตามต้องการ