ตรวจความ ฟิต ก่อนเริ่มวิ่ง

 

การเดินในระยะทาง 1.6 กิโลเมตรจะทดสอบระดับความแข็งแรงสมบูรณ์ของคุณ ถ้าคุณยังอยู่ในช่วงรับประทานยาตามที่หมอสั่ง ควรปรึกษาหมอก่อน และรู้สึกเจ็บหน้าอกระหว่างการทดสอบให้หยุดและพบหมอทันที

เริ่มเดินอย่างเร็วโดยไม่ต้องฝืนจนหัวใจเต้นอยู่ในอัตรา 110 หรือ 120 ครั้งต่อนาทีเป็นอย่างน้อย วัดชีพจรที่คอหรือข้อมือ นับจำนวนชีพจรเต้นในช่วงสิบวินาทีแล้วคูณด้วยหก จากนั้นตรวจชีพจรอีกครั้งหลังจากเดินได้ ห้านาที ถ้าชีพจรสูงกว่า 120 ถือว่ายังเป็นปกติ แต่ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจนพูดไม่ออกให้เดินช้าลง

ขณะที่คุณสามารถเดินครบ 1.6 กิโลเมตรตามกำหนด ให้ตรวจสอบเวลาและชีพจร แล้วดูที่ตารางต่อไปนี้ หากกลุ่มอายุและอัตราการเต้นของหัวใจคุณ ถ้าเวลาที่เดินได้อยู่ในช่วงเวลาแถว A และ B คุณจัดว่าอยู่ในประเภทสุขภาพดีปานกลาง ถ้าเวลาของคุณมากกว่าแถว A คุณอยู่ในประเภทสุขภาพไม่ค่อยดี แต่ถ้าเวลาของคุณน้อยกว่าแถว B คุณจัดได้ว่าเป็นคนที่สุขภาพดีมาก

ช่วงอายุ

อัตราการเต้น

ของหัวใจ

ชาย (นาที : วินาที)

หญิง (นาที : วินาที)

A

B

A

B

 

30 ปีขึ้นไป

120

17:52

15:24

19:18

17:24

130

17:22

14:54

18:48

16:54

140

16:54

14:30

18:18

16:24

 

40 ปีขึ้นไป

120

17:36

15:09

18:45

16:50

130

17:07

14:41

18:18

16:24

140

16:38

14:12

17:48

15:54

 

50 ปีขึ้นไป

110

17:49

15:22

18:40

17:04

120

17:20

14:53

18:12

16:36

130

16:51

14:24

17:42

16:06

 

60 ปีขึ้นไป

110

17:55

15:33

18:00

16:36

120

17:24

15:04

17:30

16:06

130

16:57

14:36

17:01

15:37

จาก The Healthy Heart Walking Book (Macmilan)