หุ่นอย่างนี้…..ไหวหรือ

linesbar.gif (1687 bytes)

            ส่วนใหญ่แล้วหุ่นผอมๆ จะไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่สำหรับคนอ้วนแล้วอาจจะต้องพิจารณากันหน่อย ก่อนตัดสินใจ วิ่งออกกำลังกาย อ้วนขนาดไหนล่ะ??

           โดยทั่วๆ ไปแล้วจะกะเกณฑ์ความอ้วน ได้ง่ายๆ โดยการดูรูปร่าง ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็ต้องชั่งน้ำหนักตัว วัดส่วนสูง แล้วเปรียบเทียบว่า สูงแค่นี้น้ำหนักตัวควรจะขนาดไหน

             นายยิ้ม อยากจะเสนอ สูตรคำนวณ น้ำหนักร่างกายของผู้ใหญ่ จากความสูงและตารางความสูง-น้ำหนัก เทียบกับอายุ ซึ่งเป็นการสำรวจผู้ใหญ่ไทยปกติ ของนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ แต่ก็เป็นงานสำรวจเมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ว แต่คิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

สมการสำหรับคำนวณ น้ำหนักร่างกาย จากความสูง

ชาย : น้ำหนัก = (0.67*ความสูง) - 52.61

(ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า ประมาณ 7.6 กิโลกรัม)

หญิง : น้ำหนัก = (0.69*ความสูง) - 56.67

(ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า ประมาณ 8.2 กิโลกรัม)

ตาราง ความสูง – น้ำหนัก ผู้ใหญ่ไทยในช่วงอายุต่างๆ

ความสูง (เซ็นติเมตร)

น้ำหนัก(กิโลกรัม)

ช่วงอายุ (ปี)

15 - 19

20 - 34

35 - 64

65 – 88

ชาย :

150 – 154

40 – 44

45 – 51

47 – 55

43 – 51

155 – 159

46 – 50

49 – 55

50 – 58

43 – 49

160 – 154

49 – 53

51 – 57

53 – 61

49 – 59

165 – 169

51 – 57

53 – 61

55 – 66

52 – 58

170 – 174

56 – 62

57 – 65

59 – 69

58 – 64

175 – 179

57 – 64

57 – 65

59 – 69

–

 

ช่วงอายุ (ปี)

15 - 29

30 - 54

55 - 64

65 – 88

หญิง :

140 – 144

39 – 45

39 – 44

36 –46

42 – 45

145 – 149

42 – 48

45 – 53

42 – 48

38 – 46

150 – 154

43 – 50

47 – 55

46 – 54

44 – 54

155 – 159

45 – 55

51 – 60

50 – 58

43 - 53


            อย่างไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเราอ้วน(ท้วมมากไป) อย่างแรกๆ ต้องพยายามควบคุมอาหารและออกกำลังกายโดยการเดินก่อน จากเดินช้า (ประมาณ 3 กม / ชม.) เป็น เดินเร็ว(ประมาณ 6 กม / ชม.) ก่อนจะค่อยๆ เพิ่มเป็นวิ่งเหยาะๆ ต้องอย่าลืมว่าข้อเท้าและข้อเข่าของเราแต่ละข้างจะต้องรับแร กระแทกจากการลงเท้าของเราเท่ากับน้ำหนักตัวของเรา คูณ 3 เท่า เช่น ถ้าหนัก 90 กก. ทุกครั้งที่ลงเท้าข้อก็จะต้องรับแรงกระแทก 270 กก. ไม่ใช่น้อยเลย ดังนั้นเราอาจต้องหาวัสดุบางอย่างเสริมให้กับรองเท้าเพื่อช่วยรับแรงกระแทกเช่น ยางรองส้นเท้า NCR