วอร์มก่อน ยืด หรือ ยืด ก่อนวอร์ม

linesbar.gif (1687 bytes)

            เช้าตรู่ขณะเตรียมตัวออกวิ่ง เชื่อว่านักวิ่งหลายท่าน ก็คงเคยเจอะกับสภาพความรู้สึก ฝืดๆ ขัดๆ ไปทั้งต้ว แล้วท่านแก้ไข อย่างไรครับ ยืด หรือว่า วอร์ม เพื่อให้หายอาการติดขัดที่อาจค้างมาจากการวิ่งในครั้งก่อน

            เชื่อว่า หลายท่านคงทำทั้งการวอร์มและการยืด (stretching) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปัญหามีอยู่ว่า ท่านจะทำอย่างไหนก่อนดี

            บางท่านคิดว่า ต้องทำการยืดเสียก่อน เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับ ทว่าผลที่ออกมาอาจไม่เป็นดัง ที่ท่านคาดหมาย

            กล้ามเนื้อที่ยังไม่ผ่านการอุ่นเครื่อง (คือการวอร์ม) มีความผิดมาก การยืดในขณะกล้ามเนื้อยังเย็นอยู่นี้จะไม่สู้ได้ผล และ อาจเกิดการบาดเจ็บจากการยืดเองได้

            แต่ถ้าวอร์มเสียก่อน ให้อุณหภูมิในกล้ามเนื้อสูงขึ้น ความฝืดนั้นจะลดลง ทีนี้จะยืดได้ดีเหมือนดั่งการยืดเส้นยาง ถ้ายืดขณะ กล้ามเนื้อเย็น จะเหมือนการดึงพลาสติก ซึ่งเหนียวหนับ และเมื่อดึงออกมาได้ ก็อาจเสียรูปทรง

การวอร์มควรทำอย่างไร

            สำหรับนักวิ่ง เห็นจะไม่มีอะไรดีกว่าการเดินเร็ว ๆ หรือการวิ่งเหยาะช้า ๆ จนกว่าเหงื่อจะซึม หรือเรารู้สึกว่าเครื่องร้อน อย่างหลังนี้มีความสำคัญมาก เพราะแต่ละคนกว่าจะวอร์มได้ใช้เวลาไม่เท่ากัน และในคน ๆ เดียวกันก็อาจขึ้นกับว่า วันนั้นรู้สึกอย่างไร ถ้าผ่านการวิ่งหนักมาเมื่อวันก่อนอาจต้องการเวลาวอร์มนานกว่า ธรรมดาเป็นต้น   อย่างไรก็ดี เมื่อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มผ่อนคลายแล้ว ให้ทำการยืดได้อย่างจุใจ

วอร์มก่อนยืดให้เป็นนิสัย แล้วท่านจะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ถนัดใจ