วิตามินเกลือแร่...จำเป็นหรือไม่

linesbar.gif (1687 bytes)

             ขบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานนั้น มีวิตามินเข้ามาเกี่ยวข้องหลายตัว ดังนั้น เมื่อมีการสร้างพลังงานมาก ก็น่าจะต้องการวิตามินเกลือแร่มากขึ้น การดูแลโภชนาการโดยการบริโภคอาหาร 5 หมู่ ให้พอมีความหลากหลาย จะช่วยให้ร่างกาย ได้สารอาหารพอ หรือกรณีที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับวิตามินไม่พอ วิตามินรวมธรรมดาๆ ก็อาจจะช่วยได้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการแนะนำ ว่าต้องได้วิตามินเกลือแร่ตัวใดตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ดียังมีเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้

             ในเรื่องทฤษฏีของอนุมูลอิสระ กล่าวถึงการทำลายผนังเซลล์ ทำให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็ว ใช้อธิบายความแก่ชรา รวมทั้งการ ที่ผู้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้รับออกซิเจนเข้าไปมาก เกิด oxidative stress ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในบริเวณของกล้ามเนื้อและตับ การบริโภคอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าระดับที่แนะนำไว้ของคนปกติ (เช่น วิตามินซี อี เบต้าแคโรทีน ซีลีเนียม) อาจจะจำเป็น

            การศึกษาในคนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า การเสริมสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยให้สมรรถภาพดีขึ้นถึงแม้ นักวิจัยหลายกลุ่มเริ่มเห็นความสำคัญว่าควรเสริมมากกว่าคนปกติ แต่ก็ควรอยู่ในรูปของอาหารหรือถ้าเป็นการเสริมก็ไม่ควรต่างจาก ค่าปกติที่แนะนำทั่วไป

ข้อมูลจาก กองโภชนาการ กรมอนามัย