ภาษิตคนขี้เกียจ


                                สูเจ้าจงอย่าวิ่ง      ถ้ามีโอกาสเดินได้

                                สูเจ้าจงอย่าเดิน    ถ้ามีโอกาสยืนได้

                                สูเจ้าจงอย่ายืน     ถ้ามีโอกาสนั่งได้

                                สูเจ้าจงอย่านั่ง      ถ้ามีโอกาสลงนอนได้

 

ภาษิตคนขี้เกียจในอาฟริกาที่ไม่ควรเอาอย่าง อ่านเอาสนุก ๆ ก็พอ
จากหนังสือ คู่มือออกกำลังกาย ศ.น.พ.ดำรง กิจกุศล