อัตราชีพจรสูงสุดในคนต่างวัย

linesbar.gif (1687 bytes)

          ทำไมเราต้องรู้อัตราชีพจรสูงสุดของตัวเองด้วยน่ะหรือ ก็เพื่อประโยชน์ในการออกกำลังไงล่ะจะได้ทราบว่าคุณออกกำลัง ถึงขั้นที่ร่างกายได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วหรือยัง

วิธีคำนวณอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดคือ เอา 220 ลบด้วยอายุของคุณ

ในการออกกำลังควรวัดชีพจรได้ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราชีพจรสูงสุด เรียกว่าถึงระดับชีพจรเป้าหมาย หรือ PEAK

            วัดชีพจรเมื่อเริ่มออกกำลังไปแล้ว 5 นาที (ไม่รวมเวลาวอร์มอัพ) ถ้าชีพจรยังไม่ถึง PEAK ก็ควรพยายามทำให้ถึงด้วย การออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเร็วหรือแรงมากขึ้น และเช็คชีพจรทุก 10 นาที ถ้าชีพจรเต้นมากเกินนี้ก็ควรค่อยๆ ผ่อน ให้ช้าลง คงระดับนี้ไว้อย่างน้อยที่สุด 15 นาที
            วิธีวัดชีพจรสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการจับที่ข้อมือ
15 วินาที แล้วคูณด้วย 4 แต่วิธีสังเกตที่ง่ายกว่านั้น คือ คุณต้อง ออกกำลังกายจนรู้สึกเหนื่อย แต่ยังสามารถพูดได้ ไม่ใช่เหนื่อยจนถึงขั้นพูดไม่ออก

ตารางสำหรับเทียบอัตราชีพจรเป้าหมายของคนแต่ละวัย

อายุ

20

30

40

50

60

มากกว่า 70

อัตราชีพจร

120-140

114-133

108-126

102-119

96-112

90-105

จากนิตยสาร ชีวจิต…