เสริมสมรรถภาพ...ด้วยอาหาร

linesbar.gif (1687 bytes)

           นักกีฬามักไม่ค่อยมั่นใจว่าได้รับสารอาหารพอเพียงหรือไม่ จึงมักเสาะแสวงหาอาหารเสริม ที่มีคำเล่าลือหรือใบโฆษณา จากการขายตรงหรือการวางขายทั่วไปในรูปของอาหารเสริมจากธรรมชาติหรือวิตามิน/เกลือแร่

            จากการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมวิตามิน/เกลือแร่สำหรับนักกีฬา พบว่าเมื่อใดที่นักกีฬาขาดสารอาหาร แล้วมีการเสริมสารอาหารดังกล่าว จะพบว่านักกีฬามีสมรรถภาพดีขึ้น แต่ถ้าได้รับพออยู่แล้วและเสริมให้มากขึ้นไปอีกก็จะไม่ได้ เพิ่มสมรรถภาพ แต่อย่างใดสารบางอย่างที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มสมรรถภาพนักกีฬา ได้แก่ ไบคาร์บอเนตที่พบว่าลดความเป็นกรด ในกระแสเลือดและกล้ามเนื้อ  (ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกล้ามเนื้อ)   ทำให้ชะลอความเมื่อยล้า คาเฟอีน ที่พบในกาแฟ Coffee.gif (1542 bytes) ชา ชอคโกแลต ช่วยให้การสลายไขมันเพื่อให้พลังงาน อย่างไรก็ดีการบริโภคคาเฟอีนเกินขนาดประมาณ 4-5 ถ้วย/วัน อาจทำให้ ตรวจพบคาเฟอีน ในปัสสาวะ ซึ่งถ้าเกิน 12 ไมโครกรัม/ลิตร จะเข้าข่ายการโด๊ปนักกีฬาเช่นกัน การเสริมอาหารหรือสารที่จะช่วยเพิ่ม สมรรถภาพนักกีฬานั้นนักกีฬาบางคนอาจเคยมีประสบการณ์ว่าทำให้สมรรถภาพดีขึ้นซึ่งอาจจะมาจากที่สิ่งที่ได้รับหรือมาจาก กำลังใจว่าได้อาหารเสริม บางครั้งอาจมียาโด๊ปแถมพ่วงเข้ามาด้วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้

             การดูแลอาหารการกินในแต่ละวันให้พอเพียง หลากหลาย และมีความมั่นใจ น่าจะเหมาะสำหรับนักกีฬามากกว่า การเสาะแสวงหาอาหารเสริม

ข้อมูลจาก กองโภชนาการ กรมอนามัย