เรื่องของ “คุณอ้วน” และ “คุณอึด”

linesbar.gif (1687 bytes)

             โดยทั่วไปเรารู้กันว่า ความอ้วน (Fatness) เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ แต่คุณคิดว่าเป็นความจริงตามนั้นหรือ

            ขณะที่ภาวะน้ำหนักเกินเป็นความเสี่ยงสำหรับสุขภาพ แต่มีการศึกษาล่าสุดระบุว่าในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่เพิ่มขึ้นจะสัมพันธ์กับความแข็งแรงหรือ ความอึด (Fitness) มากกว่าความอ้วนด้วยซ้ำ

            นักวิจัยจาก The American Journal of Clinical Nutrition รายงานว่า คนที่น้ำหนักเกินแต่แข็งแรง มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ รวมทั้งโรคหัวใจขาดเลือดน้อยกว่าคนรูปร่างผอมบางแต่ไม่แข็งแรง   โดยรวมแล้วการมีรูปร่างผอมย่อมดีกว่าอ้วนแต่ในหมู่คนอ้วน ที่มีความแข็งแรงดูจะมีภาษีดีกว่าในการป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุต่าง ๆ เหล่านี้

            มีผลการวิจัยยืนยันคำกล่าวนี้ เขาทำการศึกษาคนอายุ 30-83 ปี จำนวน 22,000 คน ในเวลา 8 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามระดับความแข็งแรง (ฟิตและไม่ฟิต) และตามน้ำหนักตัว (ผอม ปกติ อ้วน) เขาพบว่า ผู้ที่มีร่างกายฟิตแข็งแรงมีอัตราการตาย ต่ำกว่า โดยไม่เกี่ยงว่าน้ำหนักตัวมากน้อยอย่างไร ซึ่งอันที่จริงแล้ว คนผอมที่ไม่แข็งแรงมีอัตราการตายมากกว่าคนอ้วนที่ร่างกายฟิต ถึง 2 เท่า

            รู้อย่างนี้คงเป็นกำลังใจสำหรับคุณที่บากบั่นออกกำลังกาย แต่น้ำหนักก็ยังเกินอยู่ ถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวจะเป็นผลจากการกินและ การออกกำลังกาย แต่บางครั้งก็เป็นผลจากพันธุกรรมด้วย

            คนบางคนจึงไม่เคยมีโอกาสผอมเลย แม้จะออกกำลังกายทุกวัน แต่กระนั้นคนประเภทนี้ก็ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิต ดีกว่าและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่า

จากนิตยสาร ชีวจิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 โดย “น.หนู”