10 ท่าพื้นฐาน ยืดเหยียดร่างกายก่อนออกกำลังกาย

การยืดเหยียดร่างกาย (Stretching) เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความผ่อนคลาย แก่กล้ามเนื้อ  เราควรมีการยืดเหยียดร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กล้ามเนื้อ 

ท่าบริหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกส่วน ซึ่งเพื่อนักวิ่งสามารถนำไปใช้ได้เป็นประจำทุกวัน (หรืออย่างน้อย ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง)

ไม่ควรบริหารร่างกาย อย่างเร็ว แรง และกระแทกกระทั้น แต่ควรค้างไว้ในแต่ละท่า ประมาณ 10 - 30 วินาที ทำอย่างช้าๆ ผ่อนคลาย และหายใจออกระหว่างเหยียดร่างกาย

หลังส่วนล่าง (Low Back)
 • สอดมือไว้หลังต้นขา (Hands behind thighs)
 • ดึงเข่ามาใกล้อก (Pull knee to chest)
 • กดหลังส่วนล่างให้ลงไปติดพื้น(Press low back into floor)
เอ็นหลังเข่า(Hamstring)
 • เหยียดเข่าให้ตรงมือจับปลายเท้า(Keep knees straight)
 • กดเอวไปแตะต้นขา แขนขาเหยียดตรง(Press chest to thigh)
 • สายตามองที่ปลายเท้า(Eyes focused on feet)
ต้นขาด้านใน (Groin)
 • นั่งหลังตรง ท่าขัดสมาธิ เท้าประกบกัน (Keep low back flat)
 • สายตามองที่ปลายเท้า (Eyes focused on feet)
 • กดเข่าลงไปติดพื้น (Press knees towards floor)

 

น่อง (Calves)
 • หลังตรง (Keep low back flat)
 • ขาที่ก้าวไปด้านหลังต้องเหยียดตรง (Back leg is kept straight)
 • ค่อย ดันสะโพกไปด้านหน้า รู้สึกตึงที่น่อง (Gently press hips forward)
ต้นขา (Quadriceps)
 • ยืนหันหน้าเข้าหากำแพง (Hold onto the wall for balance)
 • มือข้างหนึ่งคว้าข้อเท้าอีกข้าง (Grasp leg above the ankles)
 • ดึงขาขึ้นไปทางด้านหลัง ค้างไว้ จะรู้สึกตึงที่หน้าขา (Pull leg up and back)
สำตัว (Torso)
 • ยืนแยกขา (Knees shoulder width apart and slightly bent)
 • ยกข้อศอกไปไขว้กันด้านหลังศีรษะ (Pull elbows behind head)
 • โน้มลำตัวตั้งแต่สะโพกไปทางด้านข้าง ที่ละข้าง (Bend from hips to the side)
หลังส่วนบน (Upper Back)
 • ประสานนิ้วมือยื่นไปด้านหน้าระดับหัวไหล่ (Interlace fingers at shoulder height)
 • หันฝ่ามือออกด้านนอก (Turn palms outward)
 • ยืดแขนตึง (Extend arms forward)
อก (Chest)
 • ประสานนิ้วไปด้านหลัง (Interlace fingers behind back)
 • ค่อยๆ ยกแขนขึ้นค้างไว้ แล้วปล่อยลง (Gently lift arms up)
ต้นแขน (Triceps)
 • งอแขนข้ามศีรษะ (Bend arm overhead)
 • มือข้างหนึ่งจับข้อศอกอีกข้างหนึ่ง (Grasp elbow of arm)
 • ค่อยๆ ดึงข้อศอกลงจนรู้สึกตึงที่แขน (Gently push elbow down
คอ (Neck)
 • ตามองไปข้างหน้า (Eyes focused forward)
 • เอียงศีรษะไปด้านข้าง (Tilt head to the side)
 • พยายามให้หูแตะไหล่ (Ear to shoulder)

 

ที่มา : www.drkoop.com และนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 47